Životné prostredie – bezpečnostná výzva budúcnosti

„V roku 2007 sme zažili kybernetický útok na Estónsko a pochopili sme, čo je to kybernetická bezpečnosť. Začiatkom roka 2009 sme na Slovensku tiež pocítili, čo si môžeme predstaviť pod pojmom energetická bezpečnosť. Budeme však potrebovať i environmentálnu krízu?,“ uviedol v nadväznosti na tretiu konferenciu z cyklu National Security Table, „Environmentálna bezpečnosť SR“, viceprezident Euroatlantického centra Michal Kovács.

Účastníci štvrtkovej (14.5.) konferencie sa zhodli, že environmentálne otázky sú úzko prepojené s témami energetickej a národnej bezpečnosti. „Slovensko stále patrí k energeticky najnáročnejším ekonomikám v rámci EÚ“ i napriek tomu, že energetická náročnosť klesá a energetická účinnosť stúpa, konštatovala Jiřina Repaská zo spoločnosti SPP. 

Téma klimatických zmien a ďalšie environmentálne problémy sa začínajú bezprostredne dotýkať národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Environmentálne riziká sa exportujú najmä do oblasti imigračnej politiky. Mária Kadrliaková zo Zastúpenia EK na Slovensku ako príklad uviedla 20 mil. obyvateľov Bangladéša – krajiny, ktorá bude podľa súčasných prognóz v roku 2050 z jednej tretiny zatopená morom.

Odpoveďou na environmentálne výzvy má byť záväzok EÚ „20-20-20“, teda do roku 2020 znížiť mieru produkcie emisií CO2 o 20 percent, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej skladbe na 20 percent a znížiť celkovú spotrebu energií rovnako o 20 percent.

Konferencia „Environmentálna bezpečnosť SR“ bola tretím podujatím z cyklu National Security Table (NST), ktorý organizuje Euroatlantické centrum. NST je odborným fórom, ktorého cieľom je diskusia a hľadanie konsenzu v témach, ktoré predstavujú nové bezpečnostné výzvy.