Zvrat v geotermálnej energii: Briti narazili na rozsiahle zásoby lítia

Ilustračná fotografia. [pixabay.com]

V Spojenom kráľovstve objavili najvyššiu koncentráciu lítia, aká sa kedy našla v geotermálnom vrte. To otvára dvere novému obchodnému modelu využívania geotermálnej energie.  

Testy odhalili prítomnosť viac ako 250 miligramov lítia na liter vyťaženej tekutiny. Lítium patrí medzi kritické suroviny, ktoré sú základom pre technológie obnoviteľných zdrojov či digitalizáciu a teda predpokladom pre zelenú transformáciu ekonomiky.

„Ide o skutočný prielom v geotermálnom priemysle. Môžeme povedať, že nevyrábame iba energiu a teplo, ale budeme vyrábať aj lítium. A to lítium s nulovým obsahom uhlíka,“ uviedol zakladateľ spoločnosti Geothermal Energy Ryan Law pre portál EURACTIV.

Spoločnosť so sídlom v Cornwalle má v pláne vybudovať štyri nové geotermálne vrty, ktoré budú vyhrievať 45 tisíc domov. Výstavba jednej elektrárne trvá priemerne 18 mesiacov, takže v roku 2026 by už mali byť všetky zariadenia v prevádzke.

Komisia chce získavať kritické suroviny udržateľne, verejnosť je skeptická

Najprv zoptimalizovať potrebu, potom recyklovať. Ťažba by mala byť posledným riešením a aj to len so súhlasom komunít, zhodli sa odborníci v diskusii o kritických surovinách, ktorú organizoval EURACTIV Slovensko.

Akonáhle začnú elektrárne fungovať, Geothermal Energy očakáva ťažbu štyroch tisíc ton lítia ročne. Existujúca geotermálna elektráreň United Downs vyrobí 1500 ton tejto kritickej suroviny do konca roku 2023.

Geotermálna energia je v porovnaní s inými obnoviteľnými zdrojmi v Európe využívaná minimálne. Je to paradoxné, keďže táto energia je v určitej forme dostupná na väčšine kontinentu. Problémom sú extrémne vysoké počiatočné náklady, ktoré do veľkej miery negatívne ovplyvňujú ekonomickú atraktívnosť geotermálnych projektov.

To by sa však v najbližšej dobe mohlo zmeniť. Záujem investorov rastie, čiastočne aj pre perspektívnu ťažbu lítia.

„Kľúčové je, že sme schopní získavať lítium s nulovými emisiami a zároveň ho nemusíme dovážať, ale budeme ho ťažiť priamo v Spojenom kráľovstve,“ zdôraznil Law.

Lítium sa dostáva na povrch v geotermálnej tekutine. V prípade elektrárne Cornish ide o vodu z podzemného rezervoára, ktorá je prečerpávaná medzi dvoma studňami. Tie ju dostávajú na povrch. Aj keď má voda takmer 200 stupňov Celzia, nevyparuje sa, pretože je pod obrovským tlakom. Vďaka vysokej teplote sa v nej dobre rozpúšťajú minerály z okolia vrátane lítia.

Spoločnosť Geothermal Energy je už teraz schopná využiť 95 percent lítia, ktoré je obsiahnuté vo vyťaženej tekutine.

Príležitosť pre bývalý banícky región

Tento objav môže podnietiť výstavbu veľkéj spracovateľskej jednotky, možno dokonca gigatovárne v Cornwalle. Myslí si Ryan Law. Pre Cornwall, ktorý je jednou z najchudobnejších oblastí v Anglicku, by to mohla byť prelomová investícia. Mohlo by tiež dôjsť k čiastočnému návratu k ťažbe, ktorou je táto oblasť nechvalne známa.

Práve banícka minulosť regiónu by mohla byť kľúčom k zapojeniu miestnej komunity, myslí si konzervatívna miestna poslankyňa Cherilyn Mackrory.

„Je dôležité, že ťažobná spoločnosť zapája do svojich plánov miestnych ľudí, keďže podobné projekty často vnímajú ako hrozbu. Takto vnímajú aj výhody, ktoré im z ťažby lítia môžu plynúť,“ upozorňuje poslankyňa.

Domáca produkcia lítia je udržateľnejšia ako jeho dovoz

Odborníci očakávajú, že dopyt po lítiu bude v nasledujúcich rokoch rásť v dôsledku rozvoja elektromobility. Lítium je totiž kľúčovým komponentom v batériách elektrických automobilov a využíva sa aj v iných obnoviteľných a digitálnych technológiách. Cieľom Únie je vyrobiť do roku 2030 až 30 miliónov elektrických áut.

Podľa britského vládneho Faradayovho inštitútu bude domáci dopyt po lítiu 59 tisíc ton ročne do roku 2035.

Komisia chce získavať kritické suroviny udržateľne, verejnosť je skeptická

Najprv zoptimalizovať potrebu, potom recyklovať. Ťažba by mala byť posledným riešením a aj to len so súhlasom komunít, zhodli sa odborníci v diskusii o kritických surovinách, ktorú organizoval EURACTIV Slovensko.

V súčasnosti sú piatimi najvýznamnejšími producentami lítia Austrália, Čile, Čína, Argentína a Zimbabwe.  Dovoz z týchto krajín je problematický pre potlačovanie ľudských práv a veľkú vzdialenosť dovozu do Európy, čo prehlbuje uhlíkovú stopu tejto suroviny.

To je dôvodom, prečo by podľa poslankyne Mackrory mohla byť domáca ťažba a spracovanie lítia Spojenom kráľovstve kľúčová pre transformáciu energetiky v krajine a dosiahnutie jej klimatických cieľov.

Európska únia tiež chystá zavedenie politík, ktoré majú zaručiť, že pri ťažbe a využívaní lítia v Európe boli dodržane environmentálne štandardy a ľudské práva. Ryan Law zo spoločnosti Geothermal Energy očakáva, že podobné pravidlá budú zavedené aj v Spojenom kráľovstve.

„Veľkí výrobcovia automobilov ako je Tesla, Renault a ďalší už podpisujú zmluvy ohľadom získavania lítia s nízkymi emisiami. Je jasné, že zakrátko už v rámci Európy nebude môcť nikto vyrábať lítiové batérie vyrábané spôsobom náročným na uhlík, “ dodal Law.