Čas sa naplnil – konečným termínom je Kodaň

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„V histórii existujú momenty, kedy sa svet rozhoduje, ktorou z ciest pôjde. Klimatická konferencia COP-15 v Kodani je jedným z takých momentov: môžeme sa vybrať cestou smerom k zelenej prosperite a udržateľnej budúcnosti, alebo sa môžeme vydať smerom do slepej uličky ničnerobenia s klimatickými zmenami, ponechajúc zaplatenie enormného účtu našim deťom a vnúčatám. To naozaj nie je náročná voľba.

Cieľ dánskej vlády je jasný a jednoznačný: pracujeme na ambicióznej globálnej dohode, ktorá zredukuje emisie skleníkových plynov a prinesie prispôsobenie, technológie a financie. Kodaň by tiež mala zahŕňať konečný termín pre uzatvorenie právne záväznej dohody.

Čas je najpodstatnejší. Každým dňom čakania sa zvyšuje cena a potenciálne katastrofické dôsledky zmeny podnebia. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry nás každý rok nečinnosti stojí 500 mld. dolárov. Musíme vyvinúť tlak a využiť politickú silu, aby sme lídrov sveta donútili vžiť sa do svojej zodpovednosti a konať rýchlo.

Kodaň ako konečný termín funguje. Jedna za druhou, vlády z celého sveta pred klimatickou konferenciou konajú. Nedávno sme uvideli konkrétne ciele Brazílie a Južnej Kórei, Rusko svoj sľub sprísnilo.

Prezident Obama oznámil cieľ USA nielen pre rok 2020, ale možno významnejšie pre roky 2025 a 2030. O 4 percentá menej než v roku 1990 by mohlo byť tým, v čo svet dúfa, ale USA, ako sa zdá, chápu, že cenou za to, že sú posledné, bude ďalšia redukcia o 18 percent do roku 2025 a o 32 percent do roku 2030.

Povzbudivou novinkou tiež je, že Čína napreduje medzinárodne. Musíme dôslednejšie analyzovať, čo znamenajú nové oznámenia Číny, pokiaľ ide o percentuálny rozdiel v porovnaní s bežnou situáciou.

Všetko toto je jasným znakom, že Kodaň ako konečný termín funguje a svetoví lídri pociťujú tlak očakávaní svojich občanov, podnikateľov a zvyšku spoločnosti. Teraz je čas, kedy sa majú lídri vžiť do prísľubov pre planétu a priniesť z Kodane výsledky.

Dánsko nestanovilo, že konečným termínom má byť december 2009. V Akčnom pláne z Bali 2007 sa svet ako celok rozhodol, že COP-15 v Kodani bude bodom obratu v kampani za to, aby svet nastúpil na udržateľnejšiu cestu. K tomuto mandátu sa zaviazalo 192 krajín a teraz nemožno dovoliť konečnému termínu, aby sa nám vymkol z rúk. Teraz je čas konať a ťažiť z politickej situácie. Svetoví lídri sľúbili obyvateľom planéty riešenie. Teraz je čas vžiť sa do zodpovednosti a prísť s ambicióznou, naozaj globálnou klimatickou dohodou z Kodane.

Obsahom dohody budú štyri základné výzvy, ktoré treba riešiť. Dohoda by mala obsahovať záväzné strednodobé a dlhodobé ciele rozvinutých krajín v oblasti znižovania miery tvorby emisií skleníkových plynov. Mala by nasmerovať rozvíjajúce sa ekonomiky na cestu čistejšej a zelenšej prosperity. Nakoniec musí poskytnúť asistenciu zraniteľným ekonomikám – tým, ktoré budú postihnuté ako prvé a najviac. Dohoda musí položiť na stôl nové a naozaj doplňujúce finančné zdroje – z ktorých sa niektoré použijú na financovanie prispôsobenia rozvíjajúcich sa krajín – a treba sa dohodnúť na tom, ako možno spolupracovať na rozširovaní a rozvoji technológií a poznatkov. Toto budú v Kodani štyri uholné kamene, ktoré musíme dosiahnuť.

Musíme to vyriešiť. Nemáme inú alternatívu.  Klimatické zmeny musíme riešiť a musíme tak činiť práve teraz. Konečným termínom je Kodaň. Čas sa naplnil. Dokončme prácu.“

Connie Hedegaard
Autorka je dánskou ministerkou životného prostredia a energetiky a dezignovanou komisárkou pre klímu.