Cesta k európskej energetickej nezávislosti môže začať už tento týždeň

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračná fotografia. [EPA/Dariusz Delmanow]

Európsky parlament bude tento týždeň hlasovať o kľúčových energetických projektoch Únie. Pôvodný zoznam projektov bol vytvorený pred ruskou inváziou na Ukrajinu a je potrebné ho prehodnotiť. Projekty spoločného záujmu musia znížiť energetickú závislosť Európy od dovozu fosílnych palív z Ruska, píše skupina europoslancov.

Komentár siedmich poslancov Európskeho parlamentu z centristickej politickej skupiny Renew Europe (úplný zoznam je dole).

Európska únia chce v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu posilniť svoju energetickú nezávislosť od Ruska. To dodáva na európsky trh až 40 percent všetkých dodávok zemného plynu, pri rope je to 27 percent. Je preto kľúčové vybrať do zoznamu prioritných projektov energetickej infraštruktúry tie, ktoré podporia suverenitu EÚ.

Europarlament tento týždeň hlasuje o piatom zozname energetických projektov spoločného záujmu (Projects of Common Interest – PCI), ktorý v súčasnosti obsahuje desiatky plynárenských projektov v hodnote 13 miliárd eur. Tie by mali byť financované z európskych verejných zdrojov a národných rozpočtov.

Obnova budov môže pomôcť pri znižovaní energetickej závislosti na Rusku

Európska únia potrebuje posilniť svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť. Jedným z overených riešení je aj obnova budov s cieľom znížiť spotrebu energie, píše KATARÍNA NIKODEMOVÁ.

Tento zoznam je zoznamom minulosti, keďže nie je relevantný z dvoch dôvodov. Chýba mu mechanizmus na kontrolu, či sú projekty v súlade s klimatickými cieľmi a tiež nemá „test Ruskom“, ktorý by zabezpečil, že v zozname budú len projekty posilňujúce energetickú nezávislosť Európy.

Čo sa týka klimatických cieľov, žiaden z plynových projektov v piatom zozname PCI nepreukázal svoj súlad s Parížskou dohodou ani s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Klimatický záťažový test nie je len výmysel, ale vyžaduje si ho klimatický zákon. Komisia musí zabezpečiť zlučiteľnosť všetkých svojich legislatívnych návrhov s európskymi záväzkami v oblasti klímy, a ak tak neurobí, skončíme s obrovskými právnymi medzerami.

Analýza, ktorú zverejnila organizácia Global Witness v októbri 2020 prezrádza, že ak by plynovod East Med medzi Cyprom a Gréckom fungoval na plnú kapacitu do roku 2050, plyn, ktorý by prepravoval, by mohol ročne produkovať viac emisií skleníkových plynov ako všetky emisie Francúzska, Španielska a Talianska za to isté obdobie. Nehovoriac o ropovode Melita, ktorý je tiež na zozname, a ktorého výstavba je spájaná s vraždou maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia. Ako môžeme uvažovať o podpore takýchto projektov z európskeho rozpočtu?

Európe bude možno najbližšie týždne chýbať plyn, uhlie aj ropa. Slovensko má plán B

Slovensko chce nahradiť chýbajúci plyn dovozom skvapalneného plynu. Je to technicky možné, ale politicky neisté, varujú analytici. Voľného LNG na svetových trhoch je málo, je drahý a Európa oň súťaží s ázijskými krajinami. 

Európa sa nachádza v bode zlomu, keď máme možnosť zdvojnásobiť svoje úsilie a urýchliť prechod na zelenú energiu, súčasne so zvýšením odolnosti a nezávislosti Únie. To si bude vyžadovať ďalšie masívne investície do energetickej účinnosti, rozvoja obnoviteľných zdrojov a prepojenej inteligentnej siete. Začnime tým, že vyšleme správny signál, zdvojnásobme investície do týchto technológií, ktoré sú nevyhnutné pre úspech pri ekologickom prechode. Každé euro sa ráta, neplytvajme peniazmi!

Okrem toho, že plynárenské projekty na zozname nepreukázali súlad s klimatickými cieľmi, nepreukázali ani to, že zvyšujú našu nezávislosť od Ruska a neuľahčujú tranzit ruského plynu cez európske územie. Komisia by mala nanovo prehodnotiť zoznam prioritných projektov, aby neprehĺbili našu energetickú závislosť a zároveň, aby európske verejné zdroje smerovali do relevantných projektov v kontexte aktuálnej situácie invázie Ruska na Ukrajinu. Odolnosť a strategická autonómia sú kľúčové!

Vyzývame preto Komisiu, aby prehodnotila tento zoznam minulosti a aby zabezpečila, že plynárenské projekty v zozname sú v súlade s Európskou zelenou dohodou a zvyšujú našu nezávislosť od Ruska. Ak nesplníme jednu z týchto dvoch podmienok, vymeníme jednu závislosť za druhú.

Minulý týždeň sme sa v Európskom parlamente po vývoji na Ukrajine dohodli na urýchlení prechodu na čistú energiu a na zvýšení energetickej účinnosti, aby sme sa zbavili závislosti od Ruska. Teraz je čas to splniť. Začíname tento týždeň tým, že vznášame námietku proti piatemu zoznamu projektov spoločného záujmu.

Signatári:

Pascal Canfin

Claudia Gamon

Christophe Grudler

Martin Hojsík

Sophie In’t Veld

Morten Helveg Pertersen

Michal Wiezik