Čo sa v Nórsku pokazilo?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V oboch krajinách zareagovala občianska spoločnosť na udalosti pozoruhodným spôsobom – so zmyslom pre jednotu, úctu a znovuobnovením národnej súdržnosti. Avšak napriek tomu, že občania oboch krajín sú teraz viac spokojní so sebou samým a so svojimi základnými hodnotami, výkon bezpečnostných úradov jednoznačne zlyhal. Ako výsledok, Japonsko a Nórsko môžu začať byť viac kritickí – a právom – voči ich úradným byrokraciám. Všetká chvála tým, ktorí svojou vlastnou vynaliezavosťou museli doplniť organizačné kapacity tých, ktorí boli vtedy zodpovední za ich ochranu.

Nemali by sme však zachádzať v tomto porovnávaní priďaleko. Fukušima bude vždy príkladom unikátnosti jadrovej energie: pokiaľ funguje, je lacnejšia a čistejšia ako väčšina jej alternatív. Avšak, na rozdiel od ostatných energetických zdrojov, ak sa niečo pokazí, dôsledky môžu byť katastrofálne.

Na druhej strane, poučenie z Nórska znie, že slová dokážu zabíjať a extrémistická pravicová ideológia (možno aj v kombinácii so závislosťou na násilných video-hrách) môže viesť k hrozným dôsledkom. Len si to predstavme, čo by sa mohlo stať, keby nejaký šialenec nasýtený svätou ideológiou vlastnil nukleárnu zbraň.

Bol som v Nórsku pred necelým rokom a vrátil som sa do Francúzska s utvrdením môjho obdivu k modelu „severských svetiel“, najmä pre ich nórsku verziu. Krajina na mňa pôsobila dojmom takej civilizovanosti, až som nadobudol dojem, že aj v post-západnom svete sa bude Západ môcť toho veľa naučiť od severských krajín.

V prvom rade, to čo robí severský model tak atraktívnym je umiernené a cnostné vykonávanie vládnej moci; takmer úplná rovnosť medzi mužmi a ženami; nízka úroveň príjmovej nerovnosti; a relatívne humánny prístup k imigrantom. Ako by som mohol odhadnúť, že práve tento posledný bod bude zdrojom psychopatického hnevu mladého nórskeho muža?

Text uverejňujeme na základe splupráce s Project Syndicate. Pokračovanie textu v anglickej verzií nájdete tu.