Distribúcia elektriny v Európe – Fakty a čísla

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V Európe pôsobí 2400 distribučných spoločností (DSOs), ktoré zamestnávajú približne 240 tisíc ľudí. Prostredníctvom 10 miliónov kilometrov vedení pripájajú do siete 260  miliónov zákazníkov, z toho 99 % sú domácnosti a malé firmy. Najdlhšie vedenia sú v Nemecku s takmer 1,8 milióna km, za ktorým nasleduje Francúzsko a Taliansko.

Správa Eurelectric, ktorá bola zverejnená koncom novembra, sa zameriava na 4 kľúčové oblasti:

  • hlavné charakteristiky biznisu v segmente distribúcie v Európe (počet a veľkosť DSOs, vlastnícka štruktúra, ap.)
  • vývoj smerom k inteligentným distribučným sústavám (počet nabíjacích miest pre elektromobily, úloha inteligentných meracích prístrojov)
  • informácie o kvalite dodávky
  • charakteristiky distribučnej siete (dĺžka vedení na úroveň napätia, hustota vedení, atď.)

„Prevádzkovatelia distribučných sústav sú chrbticou energetického systému Európy: predstavujú ´konečnú míľu´ v dodávke elektriny odberateľom. Vnesenie svetla do ich biznisu a na výzvy, ktorým čelia, je životne dôležité, ak majú tvorcovia politík pochopiť rolu prevádzkovateľov distribučných sústav budúcom viac decentralizovanom a nízkouhlíkovom systéme elektriny – a zaistiť vhodnú reguláciu,“ uviedol Peter Birkner, predseda výboru DSOs v združení.

Medzi hlavné výzvy pre prevádzkovateľov distribučných sústav je integrácia čoraz väčšieho podielu decentralizovanej a variabilnej výroby a tiež nové zaťaženie sústavy, ktoré prináša elektromobilita. Na udržanie vysokej kvality služieb budú preto potrebné rozsiahle investície do tejto oblasti, ktoré sa do roku 2020 odhadujú vo výške 400 miliárd eur.

Celú správu Eurelectric v angličtine nájdete na tomto odkaze.