Energetická únia je dobrou správou pre európsky priemysel

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spoločnosti združené v energetickej komisii Americkej obchodnej komory (AmCham) vítajú koncept Energetickej únie EÚ, ktorý upozorňujem na konkurenčné problémy, ktorým čelí európsky priemysel v dôsledku vysokých cien energií.

Domácnosti a priemysel môžu z novej politiky únie podľa komisie  AmChamu profitovať, iba ak sa podarí dokončiť spoločný európsky trh s energiami, harmonizovať  pravidlá a dôsledne ich uplatňovať.

„Treba sa vyhnúť nadmernej regulácii a ochrane výlučne národných záujmov, ktoré by bránili cezhraničnému obchodu a správnemu fungovaniu trhu…Nová legislatíva a politiky musia byť prijímané iba po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami,“ hovorí sa v pozícii. Podporiť by EÚ mala aj prepájanie fyzickej infraštruktúry. V prípade Slovenska to napríklad znamená investovať do posilnenia elektrického prepojenia s Maďarskom.

Zjednotenie pravidiel či ambiciózna energetická kapitola v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) s USA prispejú k zníženiu cien. AmCham však upozorňuje, že najviac cenovú hladinu ovplyvňujú rôzne domáce politiky členských štátov, ako je napríklad podpora obnoviteľných zdroj energie, ktoré fragmentujú  spoločný trh. Práve tie by mala riešiť spoločná energetická únia.

Slovensko má podľa AmChamu vysoký potenciál aj na znižovanie energetickej spotreby a to najmä v oblasti vykurovania a stavebného sektora. Priemysel však už podľa nich nemá kde šetriť.

„Najvyššie zahraničné investície Slovensko zaznamenalo krátko pred vstupom do EÚ a neskôr. Preto, v európskom kontexte má slovenský priemysel tie najpokročilejšie technológie…Dosiahnuť porovnateľné úspory s krajinami so staršou výrobou základňou by preto bolo finančne náročnejšie,“ tvrdia.

Európska komisia musí podľa komisie AmChamu vytvoriť lepšie podmienky pre európsky energeticky náročný priemysel. Nástrojom by mohla byť práve globálna klimatická dohoda, ktorú členské štáty OSN podpíšu koncom roka v Paríži. Tá by mala zaručiť, že finančné bremeno spojené so zelenými politikami nie je len na pleciach Európanov.

Ak sa nepridajú veľké priemyselné ekonomiky, EÚ by mala prehodnotiť rámec 2030 tak, aby európskemu priemyslu neuberal na konkurencieschopnosti a zachovať podporné politiky ako napríklad carbone leackage list.

Celé stanovisko Energetickej komisie Americkej obchodnej komory si môžete pozrieť tu v anglickom jazyku.