EÚ potrebuje iskru vo svojich ambíciách elektrizačnej sústavy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska únia bude musieť použiť všetky dostupné prostriedky, aby presvedčila ľudí k akceptovaniu výstavby prioritných vedení na prenos elektriny rovnajúcej sa štvornásobku priemeru Zeme, ktorá je potrebná na integrovanie rýchlo rastúcej elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Možnosti pre urýchlenie plánovacích schválení zahŕňajú väčšie angažovanie verejnosti v skoršom štúdiu a dokonca krajšie stĺpy.

Ale nie je možné vyhnúť sa potrebe zefektívniť proces plánovania pre strategické projekty, ktoré vždy zanechajú určitú časť verejnosti nešťastnú. A neexistuje cesta ako sa vyhnúť problémom s nákladmi.

Smernica Európskej únie o obnoviteľných zdrojoch z roku 2009 stanovila ciele na podporu zelenej energie a v určitých smeroch je veľkým úspechom. Za tri roky sa podľa údajov orgánu pre obchod inštalovaný výkon veternej energie naprieč blokom rozrástol o 42 % a solárnej energie sa zvýšil viac ako štvornásobne.

Avšak fakt, že veterná a solárna výroba sa môže deň odo dňa prudko líšiť, viedla k stále viac nestálym veľkoobchodným trhom s elektrinou a nestabilným sústavám.

Zvyšovanie prenosovej kapacity v EÚ môže znížiť premenlivosť tým, že sa uvoľní preťaženie siete, sprístupní sa širšia geografická diverzita počasia a využije sa viac konvenčných elektrární schopných vyrovnať kolísanie slnečnej a veternej energie.

Túto dekádu sa podľa Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSOE) vybuduje v Európskej únii nová výrobná kapacita ekvivalentná tretine súčasnej kapacity.

Takmer celý výkon bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, a to 220 gigawattov z čistého nárastu 250 GW, a veľa z nich bude od centier dopytu ďalej než konvenčné elektrárne, uviedla ENTSOE.

Skupina vo svojom 10-ročnom pláne rozvoja siete, publikovanom minulý rok, identifikovala do konca desaťročia 100 nepriechodných miest v sústave, 80 % z nich súvisí s pripojením a integráciou obnoviteľnej energie,

Na pomoc pri ich riešení oznámila dlhodobé priority pre viac ako 100 prenosových projektov nových a vylepšených trás vysokého napätia s dĺžkou až 52300 kilometrov vyžadujúcich investíciu vo výške 104 miliárd eur.

Asi tretina týchto investícií sa oneskoruje „najmä kvôli odporu spoločnosti a dlhším povoľovacím procedúram než sa pôvodne čakalo,“ píše sa v správe.

„Postupy udeľovania povolení sú zdĺhavé a často spôsobujú odklady v sprevádzkovaní. Ak sa majú dosiahnuť energetické a klimatické ciele, je nanajvýš dôležité, aby boli procesy autorizácie plynulé.“

Americké Národné laboratórium pre obnoviteľnú energiu (NREL) minulý rok zverejnilo sériu prípadových štúdií o integrovaní obnoviteľných zdrojov vrátane urýchlenia projektov prenosu prostredníctvom angažovania verejnosti vo svojej správe „Integrovanie variabilnej obnoviteľnej energie na trhy s elektrickou energiou: Najlepšie postupy z medzinárodnej skúsenosti“.

Popísalo konkrétny príklad (relatívne) pohotovo vybaveného projektu v Texase, ktorý má viac elektriny z vetra než ktorýkoľvek iný štát USA.

Podľa správy NREL by sa tento rok malo v Texase dokončiť asi 3000 míľ (4828 km) prenosových vedení, ktoré budú slúžiť veterným farmám prvýkrát navrhnutým v roku 2008.

Texaská komisia pre verejné služby (PUCT) od developerov vyžadovala, aby vypočuli obavy ľudí z navrhovanej trasy a zvolali aspoň jedno verejné stretnutie ak vo vzdialenosti do 300 stôp (91 metrov) od centrálnej línie projektu prenosu do 230 kV žije 25 alebo viac ľudí.

NREL poznamenal, že najväčšia opozícia bola v obzvlášť malebnej oblasti, kde namietalo viac ako 10000 majiteľov pôdy.

„Majitelia pozemkov v regióne, z ktorých mnohí boli bohatí a s dobrými politickými konexiami, namietali voči degradácii ich pôdy. Otvorené stretnutia pre tieto vedenia prilákali viac ako 3400 ľudí a napokon PUCT schválil trasu, ktorá sleduje medzištátnu diaľnicu a vyžaduje pozdĺž trasy blízko miest využitie monopolov.“

Väčšia hustota osídlenia v Európe vedie k ešte väčším obavám o krajinu.

Dánsko už získava viac ako 40 % svojej elektriny z obnoviteľných zdrojov, čo je najväčší podiel obnoviteľnej elektriny bez vodnej energie v Európskej únii, a prijalo extrémny prístup k získavaniu verejnej akceptácie pre prenosové vedenia.

Na zmiernenie obáv o estetiku, mieni pod zem zakopať všetky prenosové vedenia vysokého napätia od 132 do 150 kV.

Dánsky „Káblový akčný plán“ vyžaduje, aby sa po ukončení servisnej doby 3200 km visiaceho vedenia rozmontovalo a v nasledujúcich troch dekádach sa nahradili 2900 km nových podzemných káblov.

Plán odhaduje celkové náklady na 14,5 miliardy korún (€1,9 miliardy), ale nešpecifikuje prírastkové náklady umiestnenia káblov pod zem namiesto ich nahradenia nad zemou.

Toto riešenie nefunguje pre všetky krajiny a je obzvlášť drahé pre vedenie extra vysokého napätia.

V Británii projekt z roku2005 na expanziu 200 km prenosového vedenia 400 kV pre veternú elektrinu z ďalekého severozápadu cez škótske vrchy k obyvateľstvu ďalej na juhu vyvolal 20244 námietok.

Projekt ponad zem napokon získal súhlas v roku 2010 po zdĺhavom plánovacom zisťovaní. Škótska vláda odmietla výzvy, aby sa časť položila pod zem s odôvodnením, že zakopanie 15 km úseku by stálo dodatočných 263 miliónov libier (€306 miliónov).

Británia má svoj vlastný trik. Prevádzkovateľ národnej sústavy v roku 2011 spustil medzinárodnú dizajnérsku súťaž o „najviac vizuálne akceptovateľný“ pylón.

Víťazný T-pylón s jedným stĺpom, navrhnutý dánskymi inžiniermi, je štíhlejší než štruktúra s oceľovou mriežkou, ktorú krajina pôvodne prijala v roku 1927.

„Tento návrh predpokladá jednoduché vertikálne a horizontálne časti. Má klasický vzhľad a eleganciu, a predsa je jeho počiatočný bod čisto inžinierskou reakciou,“ uviedli porotcovia.

Vzhľadom na cenu zdĺhavých odkladov budú musieť vlády využiť efektívnejšiu, centrálnu tvorbu rozhodnutí, aby tieto strategické projekty popohnali.

V Dánsku je vlastníkom prenosovej sústavy vysokého napätia verejná spoločnosť Energinet, čo uľahčuje strategické rozhodnutia.

V Nemecku sa podľa správy NREL zákon na urýchlenie výstavby siete (Netzausbaubeschleunigungsgesetz) navrhol tak, aby sa procesy plánovania a povoľovania skrátili z 10 rokov na 4 roky tým, že sa zodpovednosť presunula na federálnu vládu.

Európska komisia sa tiež usiluje urýchliť strategický prenos „projektmi spoločného záujmu“ zefektívnením procesov plánovania.

Ale táto iniciatíva, predložená v roku 2011, by sa možno sama mohla urýchliť. Jej prioritné projekty ešte len budú potvrdené.