Európska legislatíva volá po výrube a spaľovaní stromov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Drevené pelety. [TASR/Pavol Ďurčo]

Žaloba proti smernici o obnoviteľných zdrojoch je potrebná, pretože legislatívny proces, ktorý mal chrániť ľudí, ekosystémy a klímu, zlyhal, píšu JEAN-PASCAL VAN YPERSELE a MARY S. BOOTHOVÁ.

Jean-Pascal van Ypersele je klimatológ, profesor na Katolíckej univerzite v Louvaine a bývalý podpredseda Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (2008-2015). Mary S. Boothová vyštudovala ekológiu, v súčasnosti je riaditeľkou organizácie Partnerstvo pre politickú integritu, ktorá podporuje verejné politiky založené na vede v oblasti ovzdušia, vody, ekosystémov a klímy.

Včerajší Medzinárodný deň zeme (21. marec) nám dal dobrú príležitosť na úvahu o úlohe lesov v boji proti klimatickej zmene.

Ochrana a rozširovanie lesných ekosystémov má nesporné klimatické výhody. Ľudia sa preto môžu oprávnene pýtať prečo smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, vlajková legislatíva Európskej únie v boji proti klimatickej zmene, volá po výrube a spaľovaní stromov?

Otázka leží v srdci žaloby podanej na Súdny dvor EÚ v mene šiestich osôb (vrátane zástupcu slovenského združenia VLK) z Európy a Spojených štátov.

Žaloba je potrebná, pretože legislatívny proces, ktorý mal chrániť ľudí, ekosystémy a klímu, zlyhal. O tom, že spaľovanie dreva spôsobuje viac skleníkových plynov na jednotku energie ako fosílne palivá dnes nepochybuje nikto. Takisto nikto nepochybuje, že dopyt po palivách z drevených peliet zvýšil lesnú ťažbu, vrátane holorubov krehkých boreálnych lesov v Európskej únii a Kanade, ako aj mokraďových lesov v Spojených štátoch.

Kritériá udržateľnosti nestačia

Oficiálna európska politika zakotvená v smernici o obnoviteľných zdrojoch, s účinnosťou od roku 2020, napriek tomu naďalej vyhlasuje spaľovanie dreva za uhlíkovo neutrálne. To vytvára predpoklad nahradenia uhlia drevom. Smernica sľubuje elektrárňam spaľujúcim drevo lukratívne dotácie a oslobodenie od daní pod európskym systémom obchodovania s emisnými kvótami.

Environmentálni aktivisti, vedci a dokonca aj jej vlastní odborní poradcovia Úniu varovali, že dopyt po lesnej biomase už dnes stojí za dramatickým rozmachom odvetvia drevených peliet a spôsobuje výrub lesov.

Spaľovanie lesného dreva škodí klíme, tvrdí VLK, ktorý žaluje Úniu

Environmentálne organizácie podali žalobu na európske inštitúcie, ktoré vlani prijali smernicu o obnoviteľných zdrojoch. Využívanie biomasy z lesov je podľa nich v rozpore s európskymi zmluvami.

Nová smernica napriek tomu členským štátom nariaďuje klasifikovať biomasu ako uhlíkovo neutrálnu. Tento postoj živí viera, že kritéria udržateľnosti zaistia nižšie emisie biomasy v porovnaní s fosílnymi palivami.

Pri bližšom pohľade je zrejmé, že kritériá udržateľnosti smernice o obnoviteľných zdrojoch sú založené na predpoklade, že lesy vyrúbané na biomasu jednoducho dorastú. Redukcia emisií sa týmto odkladá o dekády až storočia do budúcnosti za predpokladu, že stromy použité na výrobu biomasy v procese, ktorý nespočetnými spôsobmi emituje do ovzdušia oxid uhličitý, opäť dorastú.

A neklamme si. Keby kritéria skutočne zaisťovali ochranu lesov pred nekontrolovaným výrubom, mali by sme na krku rozsiahle protesty zástupcov odvetvia drevených peliet. Namiesto toho, najväčšia svetová spoločnosť vyrábajúca pelety, Enviva, ktorá je zodpovedná za výrub tisícov hektárov lesov na juhu Spojených štátov, nedávno ohlásila stavbu najväčšej fabriky na drevené pelety na svete. Táto fabrika vypustí do ovzdušia milióny ton oxidu uhličitého ročne.

Lesy potrebujeme chrániť

Medzinárodný panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) má vo veci jasno. Pokiaľ sa chceme vyhnúť katastrofickým dôsledkom otepľovania, nestačí znížiť emisie. Potrebujeme tiež dramaticky zvýšiť takzvané „zásobárne uhlíka“. Keďže žiadna zázračná technológia nie je na obzore, obnovovanie a rozširovanie lesov je jediným spôsobom ako dostať viac uhlíku preč z atmosféry.

Zástupcovia Európskej komisie dobrým spôsobom pomenovali krízu a do roku 2050 odporučili vyvážiť emisie a „zásobárne uhlíka“. Lesy však v súčasnosti zachytávajú iba okolo sedem percent európskych emisií, čo nám jasne ukazuje ako veľký kus práce je stále pred nami. Smernica o obnoviteľných zdrojoch, ktorá podporuje výrub lesov, túto úlohu sťaží.

Hory, lesy, dobre vám je?

Stav slovenských lesov je jedna z top environmentálnych výziev na Slovensku. Infografika ponúka základné štatisticky EÚ a OECD o dôvodoch a rozsahu úbytku lesov a ťažby dreva.

Svedectvo v žalobe proti smernici môže ponúka celý zástup negatívnych javov zo súčasného sektoru lesnej bioenergetiky. V Estónsku to je znesvätenie prastarých posvätných miest ťažbou dreva, vo Francúzsku hluk, znečistenie a nekonečná nákladná doprava v blízkosti elektrární na biomasu, v Rumunsku a na Slovensku strata starých lesov sčasti spôsobená nelegálnou ťažbou, v Írsku pokračujúca likvidácia rašelinísk na palivo umožnené spoluspaľovaním dreva a v Spojených štátoch výrub pôvodných lesov na výrobu drevených peliet.

Ak bude s biomasou aj naďalej zachádzané ako s uhlíkovo neutrálnym palivom, môžeme očakávať viac škody na lesoch aj na klíme.

Viac ako jeden a pol milióna ľudí v piatok 15. marca demonštrovalo za skutočné činy v boji proti klimatickej zmene. Nepochybne by veľmi neradi zistili, že veľká časť európskej legislatívnej stratégie zahŕňa spaľovanie stromov a ďalšie emisie v ovzduší. Dúfame, že Súdny dvor EÚ uzná, že vedecké tvrdenia v prípade sú pravdivé. Bez ohľadu na výsledok žaloby, by členské štáty mali zobrať do úvahy, že skutočné zmiernenie dopadov klimatickej zmeny si vyžaduje ochranu a rozširovanie lesov, nie ich spaľovanie na energiu.