Gabčíkovo po 15tich rokoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovenské elektrárne, a.s.

Súčasné riešenie úprav a využívania Dunaja na našom území nadväzuje na pôvodné práce Prof. Danišoviča z prvej polovice minulého storočia. Trvalo však mnoho rokov, kým sa podpísala medzinárodná zmluva a medzinárodná preto, že Duna je a bol hraničnou riekou medzi Slovenskom(vtedajším Československom) a Maďarskom. Stalo sa ta k v roku a nikoho ani nenapadlo, že by dielo mohlo ostať nedokončené a že by sa zmluva nemohla naplniť.

Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros sme nevymysleli a neprojektovali sami. Derivačná schéma využitia Dunaja medzi Bratislavou a Budapešťou bola, ako výsledok dlhých rokovaní československých a maďarských odborníkov, predložená na rokovanie vládnych delegácií Československa a Maďarska v roku 1952 s tým, že bola zameraná na ochranu pred povodňami a na energetické využitie hydroenergetického potenciálu tohto úseku Dunaja.Najvýznamnejší maďarský odborník z oblasti vodného hospodárstva, Prof. Mosonyi na jej základe navrhol v roku 1958 umiestnenie dolného stupňa sústavy do oblasti Nagymarosa a v roku 1963 sa upresnilo derivačné riešenie na území Slovenska v stupni Gabčíkovo. Už vtedy sa derivačná schéma zvolila aj preto, lebo minimalizovala vplyvy na životné prostredie.

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.