Kde stojí v smernici o energetickej efektívnosti spotrebiteľ?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Počas takmer 12 mesiacov, diskusie o smernici o energetickej efektívnosti vyplodili tucty správ, článkov a štúdií o cieľoch pre úspory, hospodárskych výhodách a vplyvoch na zamestnanosť. Každá z nich – obzvlášť príležitosť efektívne bojovať s klimatickou zmenou – sú dôležitými cieľmi, za ktoré bojovať.

Ale nezabúdajme na jeden kľúčový element: Keď ide o zvýšenie našej energetickej účinnosti, prvou otázkou, ktorú si sami musíme položiť, je, čo musíme urobiť preto, aby sme pomohli spotrebiteľom šetriť energiu? BEUC verí, že sa tejto otázke dosiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Dovolím si poukázať na 5 ústredných záležitostí pre spotrebiteľov:

1) Spätná väzba z inteligentného meracieho prístroja: Pre spotrebiteľov je hlavný prínos inteligentných meračov ten, že dostávajú chytrú spätnú väzbu o svojom využití energie. To by nám malo pomôcť lepšie manažovať naše energetické výdaje a šetriť energiu.

Aké informácie teda spotrebitelia potrebujú na to, aby zmenili svoje zvyky? Inteligentné merače by mali poskytovať informácie v reálnom čase o aktuálnej spotrebe energie, bez dodatočných nákladov a vo formáte, ktorý je pre ľudí ľahko pochopiteľný.

Na to potrebujú spotrebitelia nástroj (napríklad domáci displej), kde majú ľahký prístup k takýmto informáciám. Jeden kľúčový prvok, ktorý by sa vždy mal brať do úvahy, je, že spotrebitelia najlepšie reagujú na informácie, ktoré sú vyjadrené v peňažných hodnotách, čo znamená, zodpovedať otázku -koľko veľa musím zaplatiť?

2) Udržateľné inteligentné merače: Táto smernica privedie európskych spotrebiteľov o krok bližšie k inteligentným meračom. Ale táto investícia musí byť odolná voči budúcemu vývoju. Inteligentný merač inštalovaný v roku 2012 by mal byť schopný komunikovať s práčkou spotrebiteľa, ktorú si nanovo zaobstará v roku 2015 alebo s jeho novým poskytovateľom energie, ku ktorému prejde v roku 2016.

Je preto dôležité, táto smernica stanovila minimálne požiadavky pre interoperabilitu a kompatibilitu pre inteligentné merače a súvisiace prístroje používané v rámci domácnosti.

3) Prechod: S cenami energií, ktoré naprieč Európou letia hore, má smernica o energetickej efektívnosti potenciál povzbudiť schopnosť spotrebiteľov zmeniť dodávateľa a pomôcť mu postaviť sa proti neférovému zvyšovaniu cien.

Štúdie členov BEUC ukazujú, že domácnosť s priemernou spotrebou môže prechodom k inému poskytovateľovi ušetriť na svojich za plyn a elektrinu ročne niekoľko stovák eur.

Len keď spotrebitelia získajú presné a jasné informácie o svojom využití energie, môže sa poobzerať po lepšej ponuke a znížiť svoj účet za energie. Táto smernica môže byť krokom správnym smerom tým, že dodávateľov energie zaviaže poskytovaním spotrebiteľovi týchto podstatných údajov na každom účte a poskytnutím prístupu k aktualizovaním dátam o využití energií.

4) Presné účty: Úplným minimom pri inštalovaní inteligentných meračov je mať presné účty na mesačnej báze. Nie je žiadne opodstatnenie na to, aby minimálna frekvencia pre precízne účty bola ročná. To by bolo akceptovateľné len pri domácnostiach bez inteligentných meračov.

5) Spotrebiteľské kampane: Návrh Európskeho parlamentu, aby sa vložil nový článok o informovaní a posilnení práv spotrebiteľov (článok 8a) uznáva potrebu pre dodatočnú asistenciu pre spotrebiteľov pri redukovaní ich spotreby energie. Smernica by mala členské štáty zaviazať k uskutočnení koordinovaných národných programov, ktoré budú účinne vysvetľovať ako opatrenia energetickej efektívnosti môžu fungovať.

Vo februári, pri hlasovaní o návrhu tejto smernice,  vzal výbor Parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku do úvahy mnohé očakávania spotrebiteľov. S končiacim sa dánskym predsedníctvom dochádza k intenzívnemu úsiliu dosiahnuť dohodu na poslednú chvíľu.

Z pohľadu spotrebiteľa platí, že len keď sa berie ohľad na potreby užívateľov energií, existuje šanca dosiahnuť smernicu o energetickej efektívnosti, ktorá je odolná voči budúcnosti a priaznivá pre spotrebiteľa.“