Klimatizované budovy nie sú luxus, ale otázka života a smrti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok [Shutterstock]

Súčasné vysoké teploty v Európe sú signálom, že energetickú chudobu domácností nesmieme ignorovať ani v lete. Riešenie ponúkajú aj solárne technológie, píše YAMINA SAHEBOVÁ.

Yamina Sahebová je energetická analytička, ktorá pôsobí v parížskej OpenExp, globálnej sieti nezávislých odborníkov pracujúcich na riešeniach pre trvalo udržateľný rozvoj.

Energetická chudoba domácností a jej dopady na zdravie a blahobyt obyvateľov sa v Európe historicky považovali za sezónnu otázku, ktorá sa týkala najmä zimy.

Nadpriemerné teploty počas leta, najmä v období horúčav, ako tie, ktoré v súčasnosti prežívame, sú škodlivé pre ľudské zdravie a môžu viesť k úmrtiu tých najzraniteľnejších. Počas rekordnej vlny horúčav v roku 2003 zomrelo v Európe viac ako 30 tisíc ľudí pre vysoké teploty v budovách vrátane nemocníc a opatrovateľských zariadení.

Málo údajov o chudobe v lete

Nedostatok záujmu o problém prehriata obydlia a jeho vplyv na ľudské zdravie možno vysvetliť nedostatkom údajov, ktoré by boli podkladom pre politické opatrenia.

Od roku 2005 poskytuje Eurostat percentuálny údaj o počte obyvateľov, ktorí v zimnom období nedokážu udržiavať svoje domy dostatočne vykúrené. Štatistiky a politické opatrenia na ochranu zraniteľnejších občanov v zimnom období sa už stali štandardom na politickej scéne väčšiny európskych štátov.

Komisia stupňuje boj proti energetickej chudobe

Úlohou nového strediska pre monitorovanie energetickej chudoby je poskytnúť údaje, rozvinúť verejnú diskusiu a podporiť informované rozhodnutia o riešení energetickej chudoby.

Bohužiaľ máme len málo informácií o počte obyvateľov žijúcich v domácnostiach, ktoré nie sú v lete vychladené. Letné štatistiky zostavuje Eurostat iba od roku 2012.

Spôsob, akým sa uvažuje o štatistikách týkajúcich sa letnej energetickej chudoby domácností, je veľmi problematický. Meranie zimnej energetickej chudoby je v Observatóriu EÚ pre energetickú chudobu (EPOV) považované za hlavný ukazovateľ na monitorovanie energetickej chudoby domácností. Údaje o letnej energetickej chudobe domácností sú podľa EPOV sekundárne ukazovatele. Táto hierarchizácia ukazovateľov energetickej chudoby sa podieľa na oslabení potenciálnych politických opatrení v oblasti letnej domácej energetickej chudoby.

Rovnako aj údaje o nadmernej úmrtnosti sú v Observatóriu EÚ pre budovy k dispozícii len pre zimné obdobie, pričom veľmi málo členských štátov zhromažďuje údaje o nadmernej úmrtnosti počas leta.

Nedostatočné stavebné predpisy

Najmä v krajinách južnej a juhovýchodnej Európy by mali mať politici obavy z narastajúceho množstva dôkazov o vplyve globálneho otepľovania na zvyšovanie frekvencie extrémnych horúčav a ich účinkov na zdravie a blahobyt zraniteľných občanov.

V niektorých krajinách sú podiely obyvateľov, ktorí čelia energetickej chudobe domácností počas leta, extrémne vysoké a alarmujúce.

Percentuálny podiel osôb žijúcich v nedostatočne klimatizovaných obydliach v lete

Súčasná politická odpoveď na vlny horúčavy sa obmedzuje hlavne na výstrahy a varovania, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že reakcie na núdzové situácie sú efektívnejšie a lepšie koordinované ako v roku 2003. Ich cieľom je limitovať súvisiace zdravotné riziká a úmrtia počas horúčav.

Hoci núdzové opatrenia môžu byť účinné z krátkodobého hľadiska a môžu dokonca obmedziť dôsledky letnej energetickej chudoby domácností, zdá sa, že vzhľadom na očakávanú frekvenciu a závažnosť horúčav sú nedostatočné. V prípade dlhodobej stratégie by politici mali zvážiť aj príčiny prehriateho obydlia.

Bohužiaľ, súčasné stavebné predpisy sa zameriavajú iba na zimnú stránku tohto problému. Vyžadujú hlavne superizoláciu budov a zlepšenie ich vzduchotesnosti. Stavebné predpisy by mali začať zvažovať prekonávanie rizík prehriatia a vyžadovať zvýšenie termálnej masy budov (schopnosti absorbovať a udržiavať teplo), realizáciu nočných ventilačných riešení a inštaláciu slnečných tienidiel, ako aj chladiacich systémov na udržanie vnútorných teplôt na prijateľnej úrovni pre obyvateľov.

Nádej v solárnych technológiách

Udržanie chladu v budovách počas leta nie je „luxus“ – je to nevyhnutnosť a doslova otázka života a smrti.

Opatrenia nemusia nevyhnutne viesť k zvýšeniu emisií skleníkových plynov, pokiaľ stavebné predpisy a stratégie renovácie zahŕňajú solárne technológie. Ak sú chladiace systémy poháňané slnečnou energiou, nezvyšujú sa účty za energiu, čo je dôležité najmä pre domácnosti s nízkymi príjmami. Solárne technológie by mohli zabezpečiť príjemné teploty v domácnostiach za takmer nulové náklady a – ak by boli dobre navrhnuté – mohli by ich tiež vykurovať počas zimy a zmierniť energetickú chudobu domácností v letnom i zimnom období.

Energetická chudoba: Keď nie je definícia, nie je ani problém

Až 50 miliónov Európanov si nemôže dovoliť toľko energie, koľko by potrebovalo. Riešenie musí byť medziodvetvové, zhodli sa experti.

Leto neskončí hneď, ako sa väčšina Európanov vráti do práce a deti späť do školy. Vysoké teploty môžu pretrvať aj počas jesenných mesiacov. Súčasné vlny horúčav by mali byť signálom pre celú Európu, aby spochybnila svoje stavebné predpisy.

Akademici a mimovládne organizácie musia spojiť sily a pomôcť politikom pri navrhovaní opatrení, ktoré by pomohli najzraniteľnejším obyvateľom. Dôležité je, aby priemysel čo najskôr uviedol na trh nákladovo efektívne a inovatívne riešenia na zmiernenie energetickej chudoby v letnom aj zimnom období.

Dovidenia do ďalšieho leta (a myslite na svoju klimatizovanú kanceláriu!)