Koniec stop stavu? Najlepší energetický startup cieli na riadenie obnoviteľných zdrojov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Peter Simko počas prezentácie PowereX na PowerUp! v Bratislave [euractiv.sk]

PowereX ušetrí náklady distribučným spoločnostiam, hovorí jeho zakladateľ PETER SIMKO. Jeho projekt zvíťazil v slovenskom kole súťaže PowerUp!.

Peter Simko je spoluzakladateľom a šéfom projektu PowereX. Ten získal prvé miesto v slovenskom finále energetických startupov PowerUp!. Organizovala ho 31. mája spoločnosť Neulogy ako pobočka iniciatívy InnoEnergy. PowereX pocestuje na celoeurópske finále Power Up!, ktoré sa koná 19. júna v Prahe.

Vašimi zákazníkmi budú distribučné spoločnosti. Čo im budete ponúkať?

Vyvíjame softvérové riešenie, ktoré chceme ponúkať ako službu. Umožní distribučným spoločnostiam lepšie využívať distribučné kapacity a zdieľať ich s koncovými zákazníkmi.

Distribučné spoločnosti dnes takéto softvéry nemajú?

V súčasnosti neexistuje trhovisko, ktoré by umožňovalo distribučnú kapacitu aktívne riadiť a využívať za účasti distribútorov a koncových zákazníkov.

Najlepší energetický startup chce preniesť ľudové vzory na solárne články

Umiestňovanie solárnych panelov na fasády budov je stále v plienkach, hovoria MATEJ MICHLÍK a IGOR ŽÁČEK.

Predstavme si modelovú situáciu. Na dome mám solárne panely. Domov ako môj sú tisíce. Pre distribútora elektriny predstavujú zdroj elektriny. Akú rolu môže zohrať váš softvér?

Dôležitým predpokladom je, že na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný elektromer, či už tam obnoviteľné zdroje sú alebo nie. Smart meter umožňuje aktívne riadiť maximálnu kapacitu, ktorá je alokovaná pre dané miesto. Náš softvér umožňuje distribútorovi podľa aktuálnej potreby aktívne riadiť maximálnu záťaž po dohode s koncovým zákazníkom. Dokáže dynamicky riadiť maximálnu záťaž na vybranej vetve sústavy.

Čo znamená „dynamicky riadiť“?

Narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré sú len do istej miery predvídateľné, vytvára nepredvídateľné maximá. My chceme distribútorovi umožniť tieto maximá manažovať tak, aby neboli dosiahnuté a aby nedošlo k výpadku dodávky na odbernom mieste. Alebo aby nemusel – a to je naša pridaná hodnota – investovať do budovania nových distribučných kapacít.

Ale dnes predsa distribučné spoločnosti musia mať spôsob, ako manažujú maximálnu výrobu a spotrebu.

Dnes to riešia tak, že buď investujú do navyšovania kapacity alebo obmedzia pripájanie ďalších zdrojov, čo sú pasívne spôsoby riadenia.

To zodpovedá stop-stavu na Slovensku, kedy distribučné spoločnosti odmietajú pripájať nové obnoviteľné zdroje energie s kapacitou vyššou ako 10 kW.

Presne tak, nové zdroje sú pripájané obmedzene. To sú pasívne spôsoby riadenia. My ponúkame aktívny spôsob, ako sa aj pri pripájaní týchto zdrojov dá aktívne narábať s dostupnou kapacitou v sústave.

Bojuje za obnoviteľné zdroje na Slovensku: Európska komisia nás sklamala

Neodrádza nás dostavba jadrovej elektrárne, ani neriešenie našich sťažností v Bruseli, hovorí VERONIKA GALEKOVÁ.

Na Slovensku sa spoliehame hlavne na jadrovú energiu a spomedzi obnoviteľných zdrojov na vodné elektrárne. Ich výkon je do veľkej predvídateľný. Ostatné obnoviteľné zdroje ako slnko a vietor sa veľmi nevyužívajú. Vidíte svoj trh na Slovensku alebo za jeho hranicami?

Určite sa nechceme sústrediť len na Slovensko. Chceme, aby naše riešenie bolo využiteľné minimálne v Európskej únii. Už len preto, že Únia v rámci štvrtého energetického balíčka (zimný balíček navrhnutý v novembri 2016) predpokladá zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov. V celej Únii vznikajú nové podnikateľské modely, ktoré chceme takýmto spôsobom podporiť. Naše riešenie chceme odpilotovať na slovenskom trhu a potom pokračovať aj za hranice Slovenska.

V akej fáze rozvoja produktu sa nachádzate?

Náš produkt treba ladiť a testovať, musíme si potvrdiť hypotézy. V tomto momente ešte nemáme hotový produkt, ktorý by sme mohli ponúkať koncovým zákazníkom.

Kedy ho budete ponúkať zákazníkom?

Plán je byť do 12 mesiacov pripravený na trhu aj s produktom, ktorý je škálovateľný. To znamená, že s ním budeme môcť ísť ďalej s ďalšími zákazníkmi.

Ako bude vyzerať elektrický systém budúcnosti? Bude prepojenejší a flexibilnejší

Prepojenia a flexibilita systému sú kľúčové pre integráciu veľkého podielu obnoviteľných zdrojov do energetického systému v Európe.

Ak sa váš produkt uchytí vo veľkom v Európe, ako pomôže energetickému sektoru?

Náš produkt podporuje výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a rozvoj decentralizovanej výroby. Šetrí investície distribútorom, ktorí si budú aktívne riadiť existujúcu kapacitu. Z nášho pohľadu zapadá do toho, ako bude vyzerať energetika budúcnosti. Budú tu modely peer-to-peer sharing (zdieľanie energie medzi dvoma rovnocennými hráčmi na trhu, napríklad spotrebiteľmi – pozn. red.), či už kapacitné alebo komoditné. Chceme byť jedným z hráčov, ktorí na tom budú participovať.

Ako vám pomôže víťazstvo v súťaži energetických startupov InnoEnergy?

Je to o zvyšovaní povedomia o nás. Chceme ukázať, že sa tejto problematike venujeme a máme potenciálne riešenie. Do súťaže sme sa zapojili preto, aby sme sa bližšie zoznámili s InnoEnergy ako s prostredím pre oslovovanie zákazníkov. Naším hlavným zákazníkom sú distribučné spoločnosti, ide o segment business to business (B2B), pre ktorého oslovenie a predaj je sieť InnoEnergy optimálna.