Kremíková fotovoltika pro 21. století – potenciál objemových a tenkovrstvých Si solárních clánku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Ing. Aleš Poruba, PhD. pôsobí vo Fyzikálnom ústave Akadémie vied ČR.

Text jeho prednášky nájdete na tejto linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.