Nabucco – energetická hra alebo kto z koho?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Myšlienka prepojiť európske trhy s plynom so zdrojmi zemného plynu v kaspickom regióne vznikla v prvých rokoch tretieho tisícročia. Otcovia zakladatelia sa vo februári 2002 zišli vo Viedni, kde im hostiteľská firma OMV okrem iného rezervovala aj vstupenky na večerné predstavenie rovnomennej opery.

Už na druhý deň po nej pomenovali nový nádejný plynovod. Zakladateľmi sa stalo päť národných plynárenských spoločností (rakúsky OMV, maďarský MOL, rumunský Transgaz, bulharský Bulgargaz a turecký Botas), ktoré založili spoločné konzorcium Nabucco Gas Pipeline International. V roku 2008 do konzorcia vstúpil nemecký RWE. Záujem prejavil aj francúzsky Gaz de France – Suez. Jeho vstup však zablokovali Turci, ktorí nemôžu Francúzom odpustiť, že vraždenie Arménov na sklonku Osmanskej ríše označujú za genocídu.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.