Náklady na CCS a iné nízkouhlíkové technológie 2015

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Správa porovnáva náklady na výstavbu a prevádzku najkľúčovejších nízkoemisných technológií na výrobu elektrickej energie počas ich životnosti a porovnáva ich potenciál na znižovanie emisií CO2.

Medzi tieto zdroje patria obnoviteľné zdroje energie (veterné farmy, vodné, geotermálne a solárne elektrárne), jadrová energia ale aj elektrárne na fosílne palivá (uhlie, plyn a ropné produkty), ktoré využívajú technológie na zachytávanie a skladovanie uhlíka (carbon capture technology – CCS).

Analýza využíva údaje o a výkonnosti z viacerých nedávnych amerických štúdií a používa spoločné ekonomické parametre a metodológiu, ktorá umožňuje jednotlivé zdroje porovnať.

Závery štúdie naznačujú, že CCS technológie môžu byť konkurencieschopné oproti iným dostupným nástrojom na znižovanie emisií vyjadrené v nákladoch na jednotku „nevypusteného“ CO2. Avšak tieto technológie značne predražujú výrobné nálady na elektrickú energiu z klasických elektrární na fosílne palivá.

Viac čítajte tu.