Nekonvenčné zdroje zemného plynu: Rozvoj a možné dôsledky pre región strednej a východnej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cieľom štúdie je analyzovať súčasný stav rozvoja nekonvenčného plynu v Poľsku, možné obmedzenia ťažby bridlicového plynu, legislatívny rámec pre ťažbu a pozíciu kľúčových hráčov, ktorý pôsobia na poľskom trhu s plynom.

Autori venujú pozornosť aj Európskej únii a role Ruska, vzhľadom na jeho súčasnú dominantnú pozíciu dodávateľa zemného plynu v Európe. V prípade EÚ je dôraz na relevantných hráčov v legislatívnom procese a legislatívu súvisiacu s reguláciou ťažby a ochranou životného prostredia.

Kvalitatívna časť výskumu vychádza zo série rozhovorov s kľúčovými hráčmi.

Pri analýze potenciálneho vplyvu rozvoja nekonvenčného plynu použili originálny matematický model, ktorý vytvoril tím autorov v spolupráci s výskumníkmi z Fakulty informatiky Masarykovej univerzity.

Zber dát sa uskutočnil v Poľsku a Bruseli v priebehu apríla 2011 – januára 2012. Štúdia je dostupná v angličtine na tejto linke.