Nová európska stratégia voči krajinám Strednej Ázie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Nemecké predsedníctvo Európskej únie v prvej polovici roku 2007 vkladalo veľké nádeje do rozvoja vzťahov medzi Úniou a Strednou Áziou.  Brusel a ostatné európske metropoly od Nemecka, ako jedného z ekonomických a politických lídrov, očakávali, že bude schopné vytvoriť smerom k regiónu koordinovanú a koherentnú spoločnú politiku. Dúfalo sa teda, že práve Nemecko pozdvihne vzájomné vzťahy so Strednou Áziou na vyššiu úroveň.

Na konci nemeckého predsedníctva, v júni 2007, EÚ prijala dokument pod názvom „EÚ a Stredná Ázia: Stratégia pre nové partnerstvo“. Išlo o prvý krok Únie smerom k Strednej Ázii, ktorý znamenal prelom vo vzťahoch oboch regiónov.

Táto stratégia dokazuje, že Únia má záujem o „mierovú, demokratickú a prosperujúcu Strednú Áziu“.  Transformácia regiónu v tomto zmysle znamená zmierniť súčasné a potenciálne negatívne dôsledky vývoja v Strednej Ázii a dostať jej stále viac problematickú južnú hranicu pod európsku ochranu. Ochrana Strednej Ázie sa stala pre Úniu dôležitejšou témou predovšetkým po jej rozšírení, čo tento región k európskym hraniciam výrazne priblížilo a posilnilo tak hrozbu konfliktu.

Stratégia spočíva v priamej pomoci pri ochrane oblasti. Ide napríklad o boj proti obchodu s ľuďmi, obchodu s drogami, organizovanému zločinu či medzinárodnému terorizmu. Pomocou rôznych programov má stratégia takisto odhaľovať príčiny nestability ako slabá vláda, zlý právny systém, chudoba či porušovanie ľudských práv.

Ďalšie záujmy Únie v tejto oblasti spočívajú v energetickej sfére. Únia by rada získala prístup k zdrojom ropy a zemného plynu v Strednej Ázii. Tá chce zasa diverzifikovať svojich obchodných partnerov. Členské krajiny Únie rovnako ako štáty Strednej Ázie sa zhodujú v redukcii energetickej závislosti od Ruska. Obe oblasti majú komplementárne záujmy v oblasti energetiky.