Po Fukušime

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nehoda vo Fukušime vzišla zo zemetrasenia a tsunami bezprecedentnej závažnosti. Ale ako uznali japonské úrady, dôležitú rolu hrali aj ľudské a organizačné zlyhania.

Napríklad jadrový regulačný úrad Japonska bol nedostatočne nezávislý a dohľad nad prevádzkovateľom elektrárne TEPCO bol slabý. V lokalite Fukušima nebola náležite chránená dodávka záložnej elektriny, podstatná pre zachovanie životne dôležitých funkcií bezpečnosti ako je chladenie reaktorov a vyhorených palivových tyčí. Školenie pre reakcie pri vážnych nehodách boli nedostatočné. Chýbala integrovaná schopnosť reakcie v mimoriadnych situáciách na mieste a na národnej úrovni.

Ľudské a organizačné zlyhania nie sú unikátne pre Japonsko. Fukušima bola budíkom pre všetky krajiny, ktoré využívajú jadrovú energiu. Primäla k vážnemu zamysleniu sa a uznaniu, že bezpečnosť nikde a nikdy nemožno považovať za samozrejmú. Identifikovali sa kľúčové príčiny nehody.

Samozrejme, vlády, regulátori a prevádzkovatelia elektrární po celom svete sa začali učiť správne lekcie. Implementuje sa robustný akčný plán jadrovej bezpečnosti. Výsledkom je, že pravdepodobnosť ďalšej katastrofy v rozsahu Fukušimy sa znížila.

Čo presne sa zmenilo? Pravdepodobne najdôležitejšie je, že sa radikálne prehodnotilo plánovanie bezpečnosti pri predpokladoch najhoršieho prípadu. Vo Fukušime, reaktory vydržali zemetrasenie s magnitúdou 9,0 – oveľa silnejšie, než na akú toleranciu boli navrhnuté. Avšak elektráreň sa nenavrhla na to, aby odolala 14 metrov vysokej vlne tsunami, ktorá zmietla jej ochrannú stenu len hodinu neskôr.


Úryvok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Celý text v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.