Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. vydala verejne dostupnú štúdiu – Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2).

Porovnanie vychádza z niekoľkých oblastí:

  • priebeh liberalizácie národných trhov s elektrinou a plynom v SR a ČR,
  • dotazníkový prieskum medzi zástupcami energetického sektora v oboch krajinách,
  • odhad príjmov do štátnych rozpočtov SR a ČR z odvetvia energetiky,
  • porovnanie finančných ukazovateľov vybraných účastníkov trhu (energetických firiem),
  • popis procesov zmeny dodávateľa elektriny a plynu v oboch krajinách.

Obe krajiny prešli procesom trhovej liberalizácie v rámci integračného procesu do Európskej únie. Spoločnými znakmi sú vlastnícke oddelenie prenosu, distribúcie a dodávky a postupné otváranie trhu s elektrinou a plynom pre konkurenciu. V ČR bol proces liberalizácie ukončený už 1. 1. 2006 v elektrine a o rok neskôr v plyne, SR oba trhy otvorila naraz 1. 7. 2007. Jasným ukazovateľom dobre fungujúceho voľného trhu v Česku sú vysoké počty zmien dodávateľov, prevyšujúce slovenské hodnoty.

Hoci oba trhy spája aj európska legislatíva, konkrétny prípad úpravy energetickej legislatívy pri procese zmeny dodávateľa sa v každej krajine zrealizoval inak. Výsledkom je, že zatiaľ čo v ČR trvá celý proces 10 dní, na Slovensku je to 21 dní. I to je podľa autorky príklad väčšej vyspelosti českého trhu.

U oboch krajín síce existuje priestor na zlepšenie, kriticky ale treba priznať, že česká východzia situácia je lepšia a často môže byť aj vzorom riešenia problémov na Slovensku. Z pohľadu podnikateľských príležitostí pre dodávateľov elektriny a plynu sa český trh javí výhodnejšie.

Celú správu vo formáte PDF nájdete na tejto linke