Poučiť sa z krízy: Zabezpečenie európskych dodávok plynu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

Plynový spor medzi Ukrajinou a Ruskom v januári 2009 ukázal, že „EÚ sa veľmi nepoučila z podobnej krízy začiatkom roku 2006, a nebola omnoho lepšie pripravená čeliť krátkodobému výpadku dodávok kritického energetického zdroja.“

Podľa Bernesa je zaistenie bezpečných dodávok plynu, a nájdenie „mechanizmu reakcie na krízu pri prerušení (dodávok) plynu“ podmienené splnením niekoľkých podmien

  • Fungujúce trhy,
  • vytvorené prepojenia,
  • diverzifikácia a nadbytková importná kapacita (najmä z Afriky a Blízkeho východu), a
  • regulačné, či kontraktuálne dohody.

Od roku 2006 „boli investície do nových zásobníkov v mnohých členských krajinách nedostatočné, a niektoré z najkľúčovejších prepojení paneurópskej siete potrubí stále chýbajú“.

Nakoľko „sa zdá pravdepodobné, že projektovaná infraštruktúra nedokáže udržať krok s dopytom“, Behrens navrhuje „vyžadovať prístup k rezervám plynu, otvoriť produkciu medzinárodným investíciám a zamerať sa na stabilitu tranzitných krajín“.

„Nie všetci spotrebitelia plynu potrebujú v rovnakej miere neprerušené dodávky“, tvrdí Behrens a rozlišuje medzi „prioritnými spotrebiteľmi“, ktorým dodávky nemožno prerušiť, a tými, pri ktorých to možné je.

„Dodávatelia by mali mať záväzok chrániť svojich prioritných zákazníkov“, a „zákazníkom, ktorým možno dodávky odpojiť, by mali ponúknuť nižšiu cenu, pretože by si nevyžadovali v prípade krízy ochranu“.

Behrens navrhuje vytvorenie agentúry, ktorá by dohliadala na bezpečnosť systému, vrátane interkonektorov a zabezpečenia dodávateľov poslednej inštancie.

V prípade LNG Behrens vyzýva k „správne nastavenej politike regulácií pre stavbu a prístup k infraštruktúre (tankery na LNG, terminály, potrubia), aby sa predišlo zabrzdeniu rozvoja“.

„V tomto kontexte bude kľúčový systematický a formalizovaný mechanizmus preskúmavania trhu.“

Na záver Behrens konštatuje, že „EÚ by mala vyvinúť európsky koncept bezpečnosti dodávok“, s dôrazom na „lepšiu integráciu energetickej politiky a zahraničnej politiky“.


Celá analýza: Centre for European Policy Studies (CEPS): Learning from the Crisis: A Market Approach to Securing European Natural Gas Supplies