Slovensko má šancu zbaviť sa uhlia medzi prvými

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Pásové dopravníky s uhlím na hornej Nitre [TASR/Pavol Remiaš]

Potrebujeme odpísať zásoby uhlia, píše o návrhu nového všeobecného hospodárskeho záujmu MARTIN HOJSÍK.

Martin Hojsík je environmentálnym expertom a členom predsedníctva Progresívneho Slovenska.

Pred tým, než sa pozriem na detaily návrhu na skrátenie Všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na využívaní domáceho uhlia, je dôležité si povedať aj rámec, v ktorom sa diskusia odohráva.

V týchto dňoch prebieha ďalší klimatický COP. Je to v situácii, keď vedecká správa Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu (IPCC), ktorá vyšla pred mesiacom hovorí o tom, že stojíme na prahu klimatickej katastrofy s nedoziernymi následkami na ľudstvo a život na tejto planéte. Nie sú to dohady či odhady. Toto je vedecký konsenzus aký tu už dávno nebol. Konsenzus o tom, že je zle. Jedna zo základných vecí, ktoré hovorí správa IPCC je, že máme do roku 2030, teda 12 rokov na to aby sme predišli úplnej katastrofe. Pretože teraz už nejde o to, či to bude zlé, ale o to ako veľmi. Pritom sa tvárime akoby sa nás to netýkalo.

Hornonitrianske bane budú čerpať dotácie a ťažiť uhlie aj po roku 2023

Útlm uhlia sa bude podľa materiálu, ktorý má schvaľovať slovenská vláda, odohrávať v réžii banského priemyslu. Ten má dostať stimuly na zatváranie baní, ale aj na opravu vagónov, pestovanie paradajok, chov sumčeka afrického či výrobu biomasy a bioplastov.

Tých 12 rokov nie je termín, kedy už treba naozaj konať. To je termín dokedy musíme radikálne znížiť emisie skleníkových plynov. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Európska únia hovorí o potrebe znížiť emisie o 40 percent. Keď sa na to pozrieme optikou správy IPCC tak to nebude stačiť. Podstatné je však stále, že treba znižovať emisie. Radikálne a rýchle. Nie na poslednú chvíľu.

Čisté farizejstvo zo strany vlády

V tomto svetle je návrh na skrátenie doby VHZ na spaľovanie domáceho uhlia zo strany podpredsedu Rašiho a ministra Žigu čistým farizejstvom. Áno, je to krok vpred oproti pôvodnému termínu 2030. Ale je verejným tajomstvom, že terajší stav bol z pohľadu Komisie neudržateľný a komisár Šefčovič len tak tak držal na uzde rozhodnutie o neoprávnenej štátnej pomoci. Aj preto sa rétorika mení. Z VHZ na využívaní uhlia z dôvodov udržania zamestnanosti v regióne, ako bolo postavené v roku 2005, sa stáva energetická bezpečnosť a potreba rozšírenia rozvodne Bystričany. Žiadny veľký podnik, ktorý by menil situáciu v sieti pritom v regióne odvtedy nepribudol.

Údajne je potrebné rozvodňu Bystričany rozšíriť, pretože keby vypadla rozvodňa Horná Ždaňa, tak región nemá dosť elektriny. A tak potrebujeme, aby bola naďalej v prevádzke, a to v základnom pásme, elektráreň Nováky (ENO), ktorá zhodou okolností musí podľa VHZ spaľovať uhlie z hornej Nitry. Ale ako môže byť ENO považované za spoľahlivý zdroj, keď len v tomto roku mala ku koncu novembra 89, áno osemdesiat deväť, neplánovaných odstávok. Toto má byť poistka pre prípad udalosti, ktorá sa ešte nestala? Znelo by to smiešne, keby nás spaľovanie uhlia v ENO nestálo 50 predčasných úmrtí a 500 vážnych ochorení ročne.

Hodnotil slovenskú energetiku: Po spustení III. bloku v Mochoviach už nemusíte dotovať uhlie

Slovensku sa najviac darí vo výrobe nízkouhlíkovej elektriny a vo zvyšovaní energetickej efektívnosti. Vláda by však mohla robiť viac v dekarbonizácii dopravy, hovorí expert Medzinárodnej energetickej agentúry AAD VAN BOHEMEN.

Rozvodňa Bystričany sa rekonštruuje z peňazí, ktoré Slovensko dostalo za predčasné odstavenie V1 v Bohuniciach ako súčasť strategického prechodu elektrizačnej sústavy Slovenska z 220/110 kV na 440/110 kV.

Ešte jedna vec k bezpečnosti zásobovania elektrinou. Správy o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za posledné roky o rizikách v oblasti Bystričany nehovoria. Elektrizačná sieť sa musí skôr vyrovnávať s častými a neplánovanými výpadkami ENO.

Verejný záujem: životné prostredie

Vráťme sa ale k hlavnému dôvodu prečo skončiť VHZ, ale aj ťažbu a využívanie uhlia ako takého. Áno, klimatická zmena. Slovensko je pomerne unikátna krajina. Energetické uhlie dodáva len 11 percent tepla a elektriny. Z toho je slovenské uhlie len 2 percentá. A to kvalitatívne tie najhoršie 2 percentá, pretože na Slovensku sa ťaží lignit, nekvalitná forma hnedého uhlia. Uhlie je zdroj energie s najhoršími emisiami skleníkových plynov a množstvom ďalších znečisťujúcich látok.

Slovensko má šancu byť jednou z krajín, ktorá sa medzi prvými zbaví používania uhlia a nahradí ho zvýšenou energetickou efektívnosťou a obnoviteľnými zdrojmi. Môže byť krajinou, ktorá bude viesť v ekoinováciách. Z toho by benefitovali nielen životné prostredie, ale aj občania a hospodárstvo krajiny.

Maroš Šefčovič: Národné reflexy v energetike sú strašne silné

Pre hornú Nitru musíme vybrať projekty, ktoré sa dajú realizovať rýchlo, hovorí podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu MAROŠ ŠEFČOVIČ. Transformácia uhoľných regiónov podľa neho nesmie mať porazených.

Namiesto toho návrh na zmenu VHZ hovorí o skoršom odrube zásob uhlia. Teda namiesto toho aby sme zásoby uhlia proste odpísali, návrh hovorí o tom, že ich treba vyťažiť a spáliť skôr, kým ešte bude jeho spaľovanie dotované. Toto je už čistý nezmysel. Samotný banský zákon totiž v § 14a hovorí o možnosti odpisu zásob vyhradeného ložiska, ak je ohrozený dôležitý verejný záujem, najmä ochrana životného prostredia. Myslím, že Ústava, ako aj medzinárodné záväzky vo oblasti klímy hovoria jasne o tom, že verejným záujmom je ochrana životného prostredia, klímy a budúcich generácií. Je povinnosťou štátu ako vlastníka nerastného bohatstva toto využívať nielen v prospech svojich občanov, ale aj nasledujúcich generácií (čl. 4 ods. 1 Ústavy SR). Môcť mať planétu na ktorej sa dá žiť je v záujme nasledujúcich generácií.

Ministerstvo životného prostredia malo už dávno konať a navrhnúť odpis zásob uhlia na Slovensku. Teraz mu to chceme dať ako povinnosť. Progresívne Slovensko vo svojej hromadnej pripomienke k zmene VHZ na spaľovaní uhlia navrhuje ukončiť predmetný VHZ do konca roku 2020, nahradiť skorší odrub zásob uhlia odpisom zásob uhlia na Slovensku z dôvodu ochrany zdravia, ovzdušia a klímy ku koncu roka 2022, vrátane odpisu zásob 12. ťažobného poľa bane Nováky. A v neposlednom rade, potrebujeme konečne zabezpečiť spravodlivú, sociálne a environmentálne citlivú transformáciu regiónu, vrátane financovania tejto transformácie, a nielen financie pre neuhoľný biznis HBP a.s. Horná Nitra aj my všetci potrebujeme zelené Slovensko.