Think-tank: Nariadenie Komisie o bezpečnosti dodávok môže priniesť neželané dôsledky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zdroj: TASR/AP (Petr David Josek)

Vo februári predstavila Európska komisia zimný balíček opatrení na zvýšenie energetickej bezpečnosti. Analýza think-tanku Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov (IFRI) rozoberá jedno z navrhovaných opatrení, ktorým je Nariadenie o stratégii bezpečnosti dodávok plynu.

Jeho cieľom je posilniť vnútorné mechanizmy EÚ vysporiadať sa s prerušením dodávok alebo výnimočne vysokým dopytom po plyne. Vychádza z potreby silnejšieho regionálneho prístupu a celoeurópskej solidarity.

Nariadenie bolo aj predmetom pondelkového (6. júna) zasadnutia európskych ministrov energetiky a bude prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Analýza IFRI konštatuje, že direktívny prístup v štýle top-down, ktorý presadzuje Nariadenie, môže viesť k neželaným dôsledkom. Nariadenie totiž neberie do úvahy rozdiely vo využívaní zemného plynu v energetických mixoch jednotlivých krajín.

Think-tank navrhuje, aby Nariadenie radšej uplatnilo prístup bottom-up (zdola nahor). Bezpečnosť dodávok v kontexte EÚ by mali ďalej presadzovať členské štáty v zmysle nákladovej efektívnosti tak, aby boli zohľadnené skutočné toky plynu ako aj národné špecifiká ako úloha plynu v energetickom systéme a charakteristiky plynovej infraštruktúry.

Dostupnosť podzemných zásobníkov v susediacich štátoch môže zohrať v tomto ohľade dôležitú úlohu, ako to uvádza Stratégia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a skladovanie plynu (ktorá je tiež súčasťou zimného balíčka). Výsledné Nariadenie môže byť počiatočným bodom pre ďalší dialóg a spoluprácu medzi susediacimi štátmi.

Spolupráca by mala byť nastolená v duchu solidarity bez toho, aby zo solidarity robila povinnosť. Hoci regionálna spolupráca by sa mala prehĺbiť, členským štáty by si mali ponechať flexibilitu v prispôsobovaní sa krízovým situáciám.