Tipy pre domácnosti, podniky a samosprávy, ako zvládnuť energetickú krízu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Firmy môžu ušetriť náklady za energiu aj inštalovaním fotovoltických panelov na strechách výrobných hál a skladov. [EPA-EFE/Justin Lane]

Európska únia chce obmedziť dovoz zemného plynu z Ruska a zároveň riešiť rekordné ceny energií. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) prišla s praktickými tipmi, ako sa k týmto trendom môžu postaviť domácnosti, podniky a samosprávy, píše LUCIA PALMANOVÁ.

Lucia Palmanová je manažérka pre politiku obnoviteľných zdrojov. Pracuje pre Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá sa dlhodobo venuje podpore rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. 

Naša krajina je do veľkej miery závislá na dovoze zemného plynu z Ruska, a aj preto sa čoraz viac hovorí o znižovaní závislosti na ruskom plyne a rope. S pokračujúcou vojnou na Ukrajine dostáva Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) čoraz viac otázok od slovenských obyvateľov, podnikov aj samospráv, ako sa čo najefektívnejšie ochrániť pred vysokými cenami za energie.

Vojna na Ukrajine je jednoznačné znamenie, že na plyn z Ruska sa dlhodobo nemôžeme spoliehať. Ani ďalšie alternatívy dovozu plynu nie sú optimálne, a tak sa čoraz viac hovorí o možnostiach, ako plyn nahradiť. Všeobecne o možnostiach, ktoré má pri znižovaní závislosti od plynu Slovensko už informovala Slovenská klimatická iniciatíva.

Štátu sa oplatí podporiť transformáciu domácností

Veľkou výzvou bude zníženie závislosti na zemnom plyne v domácnostiach. Napriek tomu, že ide pre domácnosti o pomerne nákladné investície, ich návratnosť je v súčasnosti viac než dobrá. Základné možnosti predstavuje pri výrobe elektrickej energie fotovoltika a pri vykurovaní tepelné čerpadlá.

Úspory energií

Prvým krokov k energetickej transformácii domácnosti je obnova budovy. Hovorím predovšetkým o zateplení, ale aj vzduchotechnike a ďalších technológiách, ktoré spravia nehnuteľnosť energeticky efektívnou.

Zohľadniť musíme aj energetickú efektívnosť spotrebičov. Len vtedy vieme naplno využiť potenciál, ktorý ponúkajú obnoviteľné zdroje. Toto všetko nám poskytne údaje o ročnej spotrebe elektriny. Po konzultácii s odborníkom budete už vedieť vybrať najvhodnejšie riešenie, ktoré prinesie želaný výsledok v podobe očakávanej úspory.

Fotovoltika, batérie a tepelné čerpadlá

Z obnoviteľných zdrojov je v súčasnosti v domácnostiach najvyužívanejšia strešná fotovoltika. Keďže vyrába elektrinu pre okamžitú spotrebu platí, že čím viac ste doma, tým plnohodnotnejšie ju využijete. Fotovoltika je výhodná pre domácnosti, kde je veľa spotrebičov a v ktorých bývajú ľudia, ktorí trávia väčšinu dňa doma, či už sú to dôchodcovia, ženy na materskej alebo pracujúci z domu. Fotovoltiku môžete využiť aj keď máte inteligentné spotrebiče s možnosťou odloženia štartu, ktoré sa zapnú v čase prebytku elektriny z fotovoltiky. Fotovoltika môže výrazne prispieť zníženiu nákladov keď kúrite elektrinou.

Domácnosti, ktoré nedokážu spotrebovať vyrobenú elektrinu okamžite, potrebujú pre plnohodnotné využitie fotovoltiky investovať aj do batérií. Vzhľadom na finančnú náročnosť investície odporúčam pred realizáciou dôkladnú konzultáciu s realizačnou firmou, aby tá vedela systém optimálne nadimenzovať.

Okrem výroby elektrickej energie vieme slnečnú energiu využiť aj na ohrev. Návratnosť takejto investície je aktuálne okolo 7 rokov, no s rastúcimi cenami elektriny a tepla sa bude určite znižovať.

Využívanejším riešením sa však v domácnostiach stávajú tepelné čerpadlá. Využívajú energiu z okolitého prostredia (voda, vzduch a zem), ktorú premieňajú na teplo. Pri novostavbách zrekonštruovaných budovách dokážu plnohodnotne nahradiť plynové kotle. Pre svoj chod potrebujú len elektrickú energiu, ktorú dnes dokážu premieňať na teplo s účinnosťou až 1:4. Elektrickú energiu pritom môže pohodlne dodať fotovoltika.

Finančná podpora

Domácnosti by mali vedieť, že nemusia znášať celú finančnú ťarchu inštalácie fotovoltiky, solárnych kolektorov či tepelných čerpadiel. K dispozícií majú možnosť príspevku cez rôzne štátne podporné programy ako je Zelená domácnostiam alebo Štátny fond rozvoja bývania. Na Slovensku zatiaľ chýba sieť kontaktných bodov, kde by sa obyvatelia mohli o všetkých možnostiach podpory dozvedieť na jednom mieste, no očakáva sa, že takéto miesta by mali v blízkej budúcnosti vzniknúť a to aj vďaka Plánu obnovy a odolnosti. Aktuálne je možné získať množstvo informácií od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Najviac zasiahnuté budú podniky

V poslednej dobe sa na Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) obracia čoraz viac podnikateľov, ktorých znepokojuje vývoj aktuálnej situácie. Odberatelia, ktorí prekročia hranicu 30 MWh totiž nemajú nárok na regulované ceny elektriny a pre takéto subjekty sú súčasné trhové ceny elektriny neudržateľné a môžu byť až likvidačné. To by významným spôsobom ohrozilo ekonomiku celej krajiny.

Vlastné zdroje energie

Z krátkodobého hľadiska očakávame, že zakročí vláda, no z dlhodobého pohľadu by podniky, obzvlášť tie energeticky náročné, mali začať zvažovať alternatívy na výrobu elektrickej energie v podobe obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Využívanie vlastného zdroja energie prináša už dnes podnikom v západnej Európe energetickú bezpečnosť a cenovú stabilitu.

Prvým krokom musí byť spracovanie energetického auditu, ktorého výsledky vytvoria pomyselný odrazový mostík pre ďalšie rozhodnutia. V súčasnom legislatívnom prostredí je pre firmy najvýhodnejšie využiť koncept Lokálneho zdroja. Ide o vlastnú elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu pre spotrebu v mieste výroby. Výhodou je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky.

Návratnosť investície je relatívne rýchla a následné úspory na energiách budú výrazné. Prevádzkovateľ lokálneho zdroja je navyše oslobodený od platby za TPS (Tarifu za prevádzkovanie systému). Pre rastúci záujem o lokálne zdroje a očakávané pozitívne zmeny v legislatíve organizuje SAPI špecializovaný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2022.

Dlhodobé zmluvy

Druhou možnosťou je využitie Dlhodobých zmlúv na nákup elektriny (PPA). Ide o nákup elektriny priamo medzi výrobcom a spotrebiteľom. Táto možnosť je zaujímavá pre podniky, ktoré chcú ušetriť na elektrine, ale aj pre tie, ktoré potrebujú dekarbonizovať výrobu a reagovať tak na zvyšovanie cien za emisné povolenky. Podniky získajú cenovú predvídateľnosť a stabilitu – dlhodobo zazmluvnená pevná cena za odber elektriny eliminuje riziko výkyvov cien na trhu, čo je aktuálny problém.

PPA sa využívajú naplno v krajinách, kde je veľké zastúpenie OZE, no potenciál majú aj u nás. V susednej Českej republike sa už prvé PPA rozbiehajú a v Poľsku už niekoľko rokov stabilne narastá ich počet. Projekt PPA môže vzniknúť bez štátnej podpory. V súčasnom slovenskom legislatívnom prostredí je najjednoduchšie zrealizovateľný model PPA zmluvy, kedy externý subjekt (dodávateľ fotovoltického zariadenia) nainštaluje na svoje výdavky fotovoltiku, pričom bude zazmluvnený objem elektriny za dohodnutú cenu na dohodnutý počet rokov. Dodávateľ je zodpovedný za prevádzku. Limitom tohto typu zmluvy sú možnosti stavby/pozemku ktorými firma disponuje.

Ak má podnik záujem investovať do zelených riešení, no z finančného hľadiska potrebuje podporu, ktorú nevie umožniť štát alebo európske fondy, môže sa obrátiť na banky. Mnohé z nich dnes už majú vo svojom portfóliu financovanie zelených projektov.

Zníženie spotreby plynu môžu urýchliť aj samosprávy

Okrem domácností a podnikov budú mať na znížení závislosti od plynu výrazný podiel aj samosprávy. Tie môžu využívať OZE pri svojom fungovaní, no majú možnosť aj vytvárať lepšie predpoklady pre rozvoj zelených zdrojov a motivovať investorov. Dôležitá však je dostatočná informovanosť predstaviteľov, ktorá im umožní zvažovať iniciatívy aj zo strany samospráv, čo môže byť pozitívny signál pre investorov.

Potenciál rozvoja zelenej energie v regiónoch

V západných krajinách, kde samosprávy rozumejú  potenciálu regiónu aj obnoviteľným zdrojom, je bežnou praxou, že zástupcovia určujú časti územia, kde je výstavba nových OZE prípustná. Na základe toho robia aj výberový proces, ktorý priláka investora, pre ktorého ide o pozitívny signál a menej rizikovú investíciu. Na Slovensku by mohlo byť cestou kvalitnejšie územné plánovanie, ktorých by zelené projekty boli automatickou súčasťou.

Dostatok informácií znamená, že sa samosprávy vedia rozhodnúť, aké riešenie sú pre danú lokalitu najvhodnejšie, prípadne aké kombinácie sú najefektívnejšie. Samospráva musí disponovať dátami o tom, aké možnosti rozvoja OZE sú na jej území možné.

Dôležitá je tiež decentralizácia výroby, teda maximalizácia výroby energie na mieste spotreby. Ak sú lokality, kde fúka vietor, treba plánovať veterné elektrárne. Ak má región geotermálny potenciál, je potrebné potenciálnych investorov motivovať, aby ho využili. Súhlas samosprávy je základným predpokladom pre vybudovanie akéhokoľvek nového projektu. Je nesmierne dôležité, aby zastupitelia rozumeli problematike, poznali výhody aj nevýhody pre región a rozhodovali sa na základe informácií a nie mýtov a emócií. Napriek tomu, že na Slovensku nemáme skúsenosti s veternou energetikou, môžeme v tejto oblasti čerpať informácie a skúsenosti z blízkeho zahraničia.

Verejné budovy sú kľúčové

Čo sa týka energetických úspor samospráv, prvoradá by mala byť modernizácia verejných budov. Okrem moderných technológií by sa malo myslieť predovšetkým na využívanie OZE, ktoré by samozrejme mali byť súčasťou aj nových budov.

Na energiách vedia samosprávy šetriť rovnakým spôsobom ako podniky. Do úvahy prichádza Lokálny zdroj aj PPA zmluvy. Samospráva môže takýto zdroj inštalovať na budovy patriace pod jej pôsobnosť. Výhodou je, že lokálny zdroj je prednostne a bezplatne pripojený do siete, kam môže odovzdávať vzniknuté prebytky.

Kľúčovou otázkou je pri samosprávach financovanie. Je potrebné sa informovať, aké spôsoby financovania sú pre konkrétnu samosprávu dostupné, často ide napríklad o eurofondy.