Vzťahy EÚ-Rusko: Moskva stanovuje podmienky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

research and policy group notre europe, rpgne

Od momentu, kedy v roku 2001 nastúpil do svojho úradu, vynaložil prezident Vladimír Putin značnú snahu na nastolenie, alebo znovunastolenie, štátnej kontroly nad všetkými orgánmi a procesmi, ktoré mali konsolidovať vznikajúcu demokraciu v Rusku. Analýza tiež hovorí o ostatných veciach, ktoré sa v Rusku zmenili od zvolenia Putina, a o možných alternatívach vývoja vzťahu krajiny s EÚ (najmä v energetických otázkach), ktorý je dnes založený na partnerskej dohode.


Plné znenie analýzy nájdete na týchto linkách v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.