Zahraničná energetická politika Kazachstanu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autorka argumentuje, že zatiaľ čo doteraz bola kazašská zahraničná politika založená najmä na ovládaní a sprostredkovaní spojení medzi veľkými regionálnymi mocnosťami, cieľom nového prístupu je formulovať politiku aj k menším krajinám v regióne, vrátane vlastných susedov.

Na druhej strane jestvuje obava, či sú súčasné podmienky vyhovujúce a dostatočné pre vytváranie takejto regionálnej politiky, ktorá je založená prevažne na energetike. Štáty strednej Ázie nie sú pripravené ešte ani len na spoluprácu, nieto ešte na integráciu.

Zahraničnú politiku Kazachstanu ovplyvňuje do istej miery už jestvujúca medzinárodná obchodná zmluva o ropovode Baku – Tbilisi – Cejhan, ktorá je krytá USA. Rovnako sa Kazachstan dohodol s Čínou na vystavaní cestnej komunikácie Atasu – Alashankou. Aj napriek silnému vplyvu tamojších regionálnych mocností tak zahraničná politika prezidenta Nazarbajeva naberá autonómny kurz, pre ktorý je typickým presadzovanie výhradne národného záujmu, najmä v otázkach hospodárstva.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.