Hydrogeológ: Udržateľným využívaním geotermu predídeme uviaznutým investíciám

Environmentálne riziká geotermálnych vrtov sú minimálne. Sústrediť by sme sa mali viac na ich udržateľné využívanie, aby sme ich „nevyšťavili“, hovorí hydrogeológ Branislav Fričovský.

Hydrogeológ Branislav Fričovský je výskumným pracovníkom na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. 

V podcaste sa okrem iného dozviete:

  • aké využívanie geotermálnych zdrojov je dlhodobo udržateľné,
  • aké možnosti má v „geotermálke” Slovensko a kde je jej najviac,
  • prečo by mal štát pri energetickom plánovaní počúvať vedcov,
  • a prečo na Islande nemajú problém odpájať funkčné vrty.

 

 

Podcast nájdete v službách: