Letná škola energetiky – prvýkrát na Slovensku

Komerčný obsah

Doteraz mali Letnú školu energetiky len susedné krajiny, tento rok bude prvýkrát aj na Slovensku.

Dvadsať vysokoškolákov bude mať tento rok príležitosť zažiť energetický týždeň prázdnin v krásnom prostredí Zámku Topoľčianky. Do 26. júna 2015 sa môžu bakalári a magistri, vrátane tých študujúcich v zahraničí, prihlásiť na Letnú školu energetiky. Tá sa bude konať od 26. júla do 2. augusta 2015 pod záštitou podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča.

 

Dvadsať najlepších spomedzi prihlásených študentov, ktorí zaujmú porotu zloženú z odborníkov motivačným listom a akademickými výsledkami, strávi týždeň v spoločnosti najzaujímavejších osobností slovenskej energetiky, navštívi verejnosti bežne neprístupné energetické zariadenia, absolvuje profesionálne tréningy a zažije kopec zábavy v príjemnom prostredí.

Podujatie organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci s partnermi – Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, spoločnosťou Auto-Impex a Slovenskou debatnou asociáciou. „Až do tohto leta bola letná škola zameraná na energetiku výsadou našich susedov, rozhodli sme sa to zmeniť. Najlepším študentom dokonca ponúkneme stáž,“ hovorí Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární. Mediálne podujatie podporuje EurActiv.sk a na programe sa budú podieľať aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Cieľom letnej školy energetiky, ktorá má ambíciu stať sa tradíciou, je motivovať mladých ľudí k štúdiu energetiky a k väčšiemu záujmu o témy s energetikou spojené. Zároveň je to platforma pre posilnenie vzájomných vzťahov medzi energetickými spoločnosťami, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami, médiami i odborníkmi a analytikmi práve v období, keď je téma energetiky vysoko na európskej agende.