Enel vymenoval Lucu D´Agneseho na pozíciu riaditeľa regiónu LATAM a odsúhlasil vydanie nových dlhopisov do 1 miliardy eur

Komerčný obsah

Bratislava/Rím, 26. Januára 2015 – Predstavenstvo spoločnosti Enel SpA („Enel”), ktorému predsedala Patrizia Grieco zobralo dnes na vedomie rezignáciu pána Luigiho Ferrarisa, riaditeľa pre región Latinskej Ameriky s účinnosťou od 29. Januára, ako aj vymenovanie, o ktorom rozhodol výkonný riaditeľ Skupiny, Lucu D’Agneseho za nového riaditeľa pre tento región a Roberta Deambrogia za nového riaditeľa pre aktivity Skupiny vo Východnej Európe.

Francesco Starace, CEO a generálny riaditeľ skupiny Enel, povedal: „Pán Luca D’Agnese má rozsiahle skúsenosti v našom odvetví a ako riaditeľ pre východnú Európu dosahoval špičkové výsledky. Spustil proces reštrukturalizácie aktív v tomto regióne. Roberto Deambrogio veľmi dobre pozná východoeurópske trhy, keďže v tomto regióne viedol aktivity zamerané na obnoviteľné zdroje. Vymenovanie oboch predstaviteľov s rozsiahlymi skúsenosťami a detailnou znalosťou našich aktivít na týchto dôležitých trhoch je dôkazom širokej základne manažérskych talentov dostupných v rámci skupiny.“

Predstavenstvo tiež schválilo jednu alebo viacero emisií dlhopisov, ktoré sa majú uskutočniť do
31. decembra 2015 s maximálnou hodnotou istiny do 1 mld. eur.

Cieľom schválenia je umožniť spoločnosti Enel emitovať nové dlhopisy, ktoré by slúžili ako výmena za ponuky dlhopisov, ktoré spoločnosť emitovala v minulosti v rámci  globálneho programu  strednodobých dlhopisov  – Global Medium Terms Notes, aby optimalizovala kapitálovú a finančnú štruktúru Skupiny Enel a umožnila využitie akejkoľvek príležitosti, ktorá sa môže objaviť na medzinárodných finančných trhoch.

Predstavenstvo zároveň poverilo CEO  zodpovednosťou za realizáciu akýchkoľvek burzových ponúk a s tým spojených emisií dlhopisov a definovanie parametrov a podmienok takýchto emisií, ako aj podmienok ich obchodovania a trhov, na ktorých by mali byť emitované.

* * * * 

Stručné profily

Luca D’Agnese

Je absolventom univerzity Scuola Normale Superiore v Pise, kde v roku 1986 získal doktorát z fyziky. Získal tiež titul MBA na Obchodnej škole Insead v Paríži (Insead Business School) a svoju kariéru odštartoval v spoločnosti Hewlett Packard. V roku 1988 prešiel do spoločnosti McKinsey & Company, kde sa v roku 1996 stal partnerom talianskej kancelárie. V období 2003 – 2005, bol výkonným riaditeľom spoločnosti prevádzkujúcej taliansku národnú elektrizačnú a prenosovú sústavu – GTRN. Na tejto pozícii viedol spustenie Talianskej energetickej burzy v roku 2004 a tiež prepojenie riadenia a vlastníctva národných elektrizačných a prenosových sústav do jedného celku pod názvom TERNA. V tejto spoločnosti pracoval na pozícií riaditeľa pre prevádzku a zodpovedal za plánovanie a realizáciu investícií, ako aj za prevádzku a údržbu siete. Od roku 2007 do roku 2010 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Ergycapital. Je to investičná spoločnosť špecializujúca sa na obnoviteľnú energiu kótovaná na Milánskej burze. V roku 2011 začal pracovať pre Skupinu Enel na pozícii riaditeľa pre Rumunsko. V roku 2014 prevzal pozíciu riaditeľa pre Strednú Európu, a zároveň sa stal Predsedom predstavenstva a Generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenské elektrárne.

Roberto Deambrogio

Po úspešnom absolvovaní štúdia ekonomiky a spoločenských vied na Bocconiho univerzite obhájil MBA na Columbia Business School v New Yorku a začal pracovať v spoločnosti Pirelli. Následne pracoval ako strategický konzultant pre Bain & Company (od roku 1998 do 2000, a potom opäť od 2002 do 2005), kde spolupracoval s viacerými nadnárodnými priemyselnými spoločnosťami v rámci niekoľkých zastúpení spoločnosti v Európe a Latinskej Amerike. V roku 2001 začal pracovať pre londýnske zastúpenie Merrill Lynch, divíziu investičného bankovníctva. V roku 2005 nastúpil do skupiny Enel, najprv ako asistent CEO pre medzinárodné aktivity (do roku 2006), neskôr ako vedúci rozvoja obnoviteľných zdrojov v medzinárodnej divízii (od 2006 do 2008). V rokoch 2009 až 2010 bol šéfom rozvoja obchodných aktivít spoločnosti Enel Green Power, kde sa neskôr stal riaditeľom pre Taliansko a európske oblasti (od 2010 do 2014), a od roku 2014 mal na starosti dohľad nad aktivitami v Južnej Afrike a Maroku.