Energia pre život dáva šancu Rómom a ľuďom bez domova

Komerčný obsah

„Snaha sociálne slabších ľudí o zmenu a zlepšenie svojho života si zaslúži silnú podporu. Rozhodli sme sa preto podporiť projekty v oblastiach, kde je to z ľudského aj spoločenského hľadiska najviac potrebné a pri ktorých sme presvedčení, že majú naozaj zmysel,“ myslí si Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských elektrární.

V rómskej osade v Kojaticiach v prešovskom okrese býva 138 obyvateľov v chatrčiach a preplnených izbách dvoch murovaných domov. Ľudia z osady od budúceho roka dostanú šancu postaviť si vlastné domy. Nezisková organizácia Člověk v tísni prichádza s novým unikátnym projektom nízkorozpočtového bývania pre Rómov z osady. Mladí architekti už na budúci týždeň vytvoria počas štvordňového workshopu v Kojaticiach návrhy domov, ktoré by si ľudia v rómskej osade mohli za vlastné peniaze svojpomocne postaviť a ktoré budú rešpektovať kultúrne prostredie Rómov.

Niektoré rodiny už vďaka sporiacemu programu začali s odkladaním úspor, aby sa mohli na budúci rok pustiť do stavby prvého domu. Šetriaci program ich má naučiť, ako narábať s peniazmi a efektívne hospodáriť.

Grantový program Energia pre život tento rok podporil aj fungovanie organizácie Depaul Slovensko v Bratislave, ktorá pomáha ľuďom na ulici v krízových situáciách. Poskytuje im stravu, nocľah, ošetrenie a pomoc pri vybavení dokladov, dávok či riešení ich kritickej životnej situácie.

Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul v zime využíva až 175 ľudí, ktorým by inak hrozilo, že zamrznú na ulici. Prijíma aj takých, ktorých v podobných zariadeniach odmietajú pre alkohol, zlú hygienu, chýbajúce doklady či zlý zdravotný stav. Pri nocľahárni funguje aj útulok pre ľudí, ktorí už majú zamestnanie, ale potrebujú si nájsť iné ubytovanie. Útulok sv. Lujzy de Marillac zasa poskytuje ubytovanie a starostlivosť ľuďom, ktorých situáciu komplikuje najmä zlý zdravotný stav.

Občianske združenie Proti prúdu sa už roky venuje ľuďom bez domova a vydávaniu časopisu Nota Bene. Každý mesiac si jeho predajom zarába na základné životné potreby 400 ľudí na celom Slovensku. Nadačný fond podporil prácu združenia v teréne. Sociálni pracovníci budú s predajcami časopisu Nota Bene riešiť reálne problémy, s ktorými sa stretávajú na predajných miestach a podporovať základné sociálne zručnosti a pracovné návyky bezdomovcov. Pre organizácie a samosprávy, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, združenie organizuje na budúci rok konferenciu o možnostiach integrácie bezdomovcov.

Herci a herečky z Divadla bez domova v Bratislave sa budú učiť terapii prácou. Divadlo pracuje s bezdomovcami, telesne postihnutými, ľuďmi po výkone trestu, zo znevýhodnených rodín či so psychiatrickou diagnózou. Svojimi predstaveniami narúšajú stereotypy a predsudky, ktoré voči nim prechováva väčšinová spoločnosť. Ukázalo sa, že práca v divadle môže zmeniť ich životný postoj a sociálnu situáciu. Z bezdomovcov sa neraz stávajú asistenti ťažko postihnutých hereckých kolegov.