Európska podnikateľská cena za životné prostredie – pocta vedúcim európskym podnikom v oblasti ekologických inovácií

Komerčný obsah

Od roku 1987 sa Európskou podnikateľskou cenou za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE) vyzdvihujú a odmeňujú tie podniky, ktoré najúspešnejšie dosahujú tento cieľ prostredníctvom zavádzania zelených inovácií, pokiaľ ide o manažment, produkty, postupy, medzinárodnú spoluprácu podnikov alebo  spájanie podnikatelských zámerov a biodiverzity. Víťazi môžu ťažiť z tejto prestížnej ceny, vďaka ktorej sa zvyšuje ich viditeľnosť a otvárajú sa im nové trhové príležitosti.

Do súťaže sa môže zapojiť akýkoľvek podnik z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny. Na to, aby sa podnik mohol uchádzať o európskú cenu, musí však najskôr uspieť v národnom kole súťaže. Dvojfázovým výberom sa zaručuje, že víťazné podniky súťaže o Európskú podnikateľskú cenu za životné prostredie sú tie najpriekopníckejšie, najinovatívnejšie a najzodpovednejšie  podniky v Európe.

V priebehu roka 2015 sa uskutoční pod záštitou ministerstva životného prostredia SR Petra Žigu už 5. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Hoci táto súťaž sa na Slovensku organizuje oba od roku 2007, pre jej význam a široký záber aktuálních tém projektov, ktoré je do súťaže možné prihlásiť, je možné už hovoriť o vzniknutej tradícií, ktorá v dvojročnej periodicite zaujme vždy nemalý počet subjektov z priemyslu a ďaľších činností, ktorých podnikateľské aktivity významným spôsobom ovplyvňujú zložky životného prostredia.

Spotrebiteľia  takisto zohrávajú dôležitú úlohu pri premene životného prostresia, a to prostredníctvom svojho nákupného košíka. Výberom produktov spoločností, ktoré získali Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie , môžu prispieť k udržatelnej budúcnosti.

 

Národná podnikateľská cena
za životné prostredie v SR 2015

pod záštitou ministra životného prostredia SR Petra Žigu

Vyhlasovateľ súťaže:

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

v spolupráci

s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky

a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku

Kategórie:

Manažérstvo

Produkt

Proces

Medzinárodná obchodná spolupráca

Podnikanie a biodiverzita

Bližšie informácie:

ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Hattalova 12/A

83103 Bratislava

Tel.: 02/44453783

e-mail: mail@aspek.sk, web: www.aspek.sk

Uzávierka predkladania prihlášok do súťaže:

3. 8. 2015