HYDROTURBO 2014: Bratislava hlavným mestom hydroenergetiky

PROMOTED CONTENT

Na konferencii sa zišli medzinárodne uznávané vedecké kapacity z oblasti hydroenergetiky, ako aj profesionáli  z radov  viacerých energetických spoločností z Európy i zámoria.  Bratislava sa tak na tri dni stane „hlavným mestom hydroenergetiky“ nielen v stredoeurópskom, ale i celosvetovom meradle.

Celkovo na podujatí odznie takmer 50 príspevkov. „Rečníci predstavia nové technológie na optimalizáciu výkonu turbín, expertné systémy pre diagnostiku malých vodných elektrární, či princípy rekonštrukcie starých elektrární s Francisovými turbínami. Popri tom sa budeme môcť oboznámiť aj s projektom úpravy koryta Dunaja v oblasti Hainburg, či s novými trendmi v potápačskej technike,“  uviedol prof. Ing. Peter Dušička, PhD. – vedúci Katedry hydrotechniky na Stavebnej fakulte STU a hlavný organizátor konferencie. Okrem odborníkov STU budú na konferencii zastupovať akademickú obec aj kolegovia z Vysokého účení technického v Brne  – VUT Brno a Českého vysokého učení technického v Prahe – ČVUT.

Praktické skúsenosti z prevádzky, modernizácie a projektovania vodných elektrární budú spolu so zástupcami Slovenských elektrární, českého ČEZ-u a ČKD Blansko prezentovať aj ďalší zahraniční hostia. Pozvanie prijali napríklad odborníci z Electricité de France, kanadskej spoločnosti  ASL AQFlow, slovinského vývojového centra Zel-En d.o.o., ruskej HMS Group, ako aj firiem a vývojových centier z ďalších krajín.

 Zástupcovia Slovenských elektrární vystúpia s príspevkom o skúsenostiach z

22- ročnej prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo a príprave generálnych opráv na tejto elektrární. Rovnako môže zaujať téma modernizácie riadiaceho systému na našej najväčšej prečerpávacej elektrárni, Čierny Váh.

 Hydroturbo: Viac ako 40. ročná história

Konferencia Hydroturbo je medzinárodným podujatím zameraným na problematiku prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných elektrární s viac ako 40-ročnou tradíciou. Pravidelne sa na nej stretávajú odborníci nielen z Európy, ale aj zo zámoria. Koná sa každý druhý rok, pričom v organizovaní konferencie sa strieda Slovensko a Česká republika. V tomto roku je hlavným organizátorom STU – Stavebná fakulta, katedra hydrotechniky.