Nové prvky na ochranu vtáctva už aj na Slovensku

Komerčný obsah

„Nový typ výstražných prvkov sa používa napríklad v susednom Maďarsku či Rakúsku, ale aj vo Švédsku, Francúzsku, Nemecku a ďalších krajinách. Vďaka inštalácii prvkov bude zabezpečené zviditeľnenie trasy elektrického vedenia pre vtáky, ktoré v tomto úseku prelietajú počas jarnej alebo jesennej migrácie, prípadne v hniezdnom období,“  hovorí Jozef Chavko z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Problematike nárazov vtáctva do elektrických vedení sa na Slovensku začala venovať pozornosť len nedávno, v spolupráci mimovládnych organizácii a Štátnej ochrany prírody so všetkými zodpovednými energetickými spoločnosťami. „V záujme zabezpečenia koncepčného riešenia pripravuje RPS, v spolupráci s energetikami a ďalšími organizáciami, projekt na identifikáciu a ekologizáciu najnebezpečnejších úsekov z hľadiska kolízií v rámci celého Slovenska,“  dodáva Chavko.

„ZSE je prvou slovenskou energetickou spoločnosťou, ktorá použila nové typy výstražných prvkov. Podieľame sa na rôznych projektoch zameraných na ochranu vtáctva, nakoľko máme záujem o minimalizáciu negatívneho vplyvu siete nadzemných elektrických vedení v našej kompetencii. Trasa, na ktorej budú prvky inštalované, bola identifikovaná ako riziková, keď tu v dôsledku nárazu do vedenia zahynulo 16 labutí a ďalšie druhy vtákov. Do ekologizácie trasy investovala ZSE vyše 8000 eur,“  informoval hovorca ZSE Ján Orlovský.