Predstavenstvo Enel Green Power schválilo výsledky za prvý štvrťrok 2011

PROMOTED CONTENT

Predstavenstvo spoločnosti Enel Green Power schválilo výsledky za prvý kvartál 2011:

  • Celkový výnos: 611 miliónov eur (483 miliónov k 31. marcu 2010, 2010, +26,5%)
  • EBITDA: 393 miliónov eur (326 miliónov k 31. marcu 2010, +20,6%)
  • EBIT: 263 miliónov eur (221 miliónov k 31. marcu 2010, +19%)
  • Čistý príjem Skupiny: 135 miliónov eur (120 miliónov k 31. marcu 2010, +12.5%)

Takisto overilo splnenie požiadaviek nezávislosti pre troch nových členov predstavenstva a pozmenilo členstvo v komisiách orgánov.

Detaily obchodných plánov na roky 2011-2015 prezentované finančnému sektoru sú nasledujúce:

  • Investičný plán do roku 2015 na celkových 6,4 miliárd eur
  • Zvýšenie celkového inštalovaného výkonu na 10,4 GW počas ďalších 4 rokov (2015)
  • EBITDA dosiahne 2 miliardy eur v 2013 a 2,4 miliardy eur v 2015
  • Potvrdená politika dividend

Francesco Starace, výkonný riaditeľ spoločnosti a generálny riaditeľ Enel Green Power, poznamenal: „Viac ako uspokojivý výkon našej spoločnosti v prvom kvartáli tohto roka potvrdzuje, že koncoročné ciele, ktoré sme zverejnili v marci minulého roka, budú dosiahnuté. Od začiatku roka 2011 sa vyjasnili regulačné rámce v krajinách, v ktorých pôsobíme a tým sa obnovila stabilita a predvídateľnosť do budúcnosti. Naša stratégia nám bude naďalej zachovávať geografickú diverzifikáciu tým, že sa zameria na trhy s obnoviteľnými zdrojmi, stabilným regulačným systémom, a tiež s ekonomickým rastom.“