Priekopnícke riešenia spoločnosti VSE a Bidgely v oblasti umelej inteligencie pre slovenských zákazníkov

Komerčný obsah

©️ Business Wire

97 % zákazníkov chce, aby služby využívajúce umelú inteligenciu pokračovali, pretože ich považujú za užitočné.

Spoločnosť Bidgely a popredný dodávateľ energií na Slovensku Východoslovenská energetika a.s. (VSE) predstavili službu ELEKTROZOOM, ktorá spája Umelú inteligenciu, Energetickú efektívnosť a Angažovanosť zákazníka. Nová služba poskytne zákazníkom VSE transparentnejší prehľad o spotrebe a lepšiu skúsenosť s energetikou ako takou. Komplexné služby postavené na UtilityAI poskytované prostredníctvom e-mailu, webu, VSE Call centra a terénnych energetických poradcov vytvárajú novú hodnotu pre zákazníkov s nedávno nainštalovaným inteligentným meračom a pomáhajú zákazníkom pochopiť svoju spotrebu, namerané dáta zo smartmetra a zorientovať sa v energeticky efektívnych produktoch a službách, ktoré spoločnosť VSE ponúka. Zákazníci, ktorí boli zapojení v pilotnom projekte, boli so službami veľmi spokojní. Až 97 % zákazníkov chce, aby služba naďalej fungovala a 95 % zákazníkov si o službe myslí, že je užitočná.

„VSE ponúka svojim zákazníkom viac ako len dodávku elektriny. Naša široká a dobre etablovaná ponuka produktov a služieb, vrátane energetického poradenstva, pomáhajú slovenským domácnostiam dosahovať ich predstavy a ciele v spotrebe energií a spôsobe ich využívania,“ povedal Miroslav Kulla, obchodný riaditeľ VSE. „Integrácia technológie umelej inteligencie do našich služieb vytvára pre našich zákazníkov ešte osobnejší zážitok, napr. definovanie konkrétnych príležitostí na zvýšenie efektivity v ich domácnosti a zjednotenie zážitku zákazníka pri každej interakcii s nami.“

Spoločnosť VSE, člen skupiny RWE, dodáva elektrinu a plyn pre asi 500 000 zákazníkov na Slovensku. Spoločnosť využíva patentovanú technológiu spätnej analýzy nameranej spotreby od firmy Bidgely pre inteligentné aj klasické elektromery s cieľom vytvoriť integrovanú skúsenosť pre zákazníkov s využitím viacerých informačných kanálov. Emaily s údajmi o využívaní energií jednotlivými spotrebičmi zvyšujú povedomie o spotrebe domácností. Webová stránka poskytuje zákazníkom dodatočné náhľady, ako aj možnosti doplnenia ich domáceho, personalizovaného profilu. VSE Call centrum môže následne naplánovať návštevu energetického poradcu v domácnosti zákazníka, počas ktorej odporučí najvhodnejšie produkty a služby pre daného zákazníka. Vďaka integrácii umelej inteligencie majú všetky tímy v spoločnosti informácie o tom, ktorý spôsob komunikácie prebehol a aké výsledky priniesla táto komunikácia pre zákazníka.

„Žiadna spoločnosť v energetickom odvetví, ktorú sme doteraz videli, nemá taký úspech pri ponuke energetických produktov a služieb. Začlenením našich riešení, ktoré využívajú umelú inteligenciu, je možné dosiahnuť ešte osobnejší zážitok pre zákazníka a optimalizovať prácu energetického poradcu. Spoločnosť VSE je skvelým príkladom pre zvyšok EÚ v tom, ako zaujať, udržať si a potešiť zákazníkov prostredníctvom využitia inteligentného spracovania údajov zo smartmetra,“ povedal Abhay Gupta, výkonný riaditeľ spoločnosti Bidgety.

Pre viac informácií o platforme Bidgely UtilityAITM, ktorá využíva umelú inteligenciu na zlepšenie zákazníckej skúsenosti a služieb, navštívte stránku: go.bidgely.com/UtilityAI_Intl_PlatformBrief

VSE o udalosti Bidgely Engage 2019

Miroslav Kulla sa pridá k ďalším svetovým zástupcom energetických spoločností, ako aj k technickým lídrom mimo prostredia energetiky (napr. Target a Softbank), a zúčastní sa na exkluzívnej udalosti spoločnosti Bidgely Engage 2019, ktorá sa uskutoční 11.-13. septembra v meste Napa, v Kalifornii. Spoločnosť VSE bude spolu s americkými a japonskými spoločnosťami prezentovať využitie umelej inteligencie na účely optimalizácie zákazníckej skúsenosti a maximalizácie rastu.

Pre viac informácií o registrácii na udalosť Engage 2019 navštívte stránku: https://www.bidgely.com/engage