Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien

Komerčný obsah

[Košický samosprávny kraj]

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie vybralo celkovo až 27 podujatí v rámci pilotného projektu „Science meets Parliaments, Science meets Regions“, ktorý je podporený Európskym parlamentom (EP). Cieľom iniciatívy je podporiť tento koncept nielen na úrovni EÚ, ale aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Usiluje sa o aktívne prepojenie vedcov, politikov a občanov, aby s pomocou vedeckých dôkazov a faktov preskúmali miestne relevantné témy.

Realizáciou konferencie národná úroveň získa lepší prehľad o existujúcich kapacitách vo vedeckej obci v Košickom kraji.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v spolupráci s Európskou komisiou Vás preto pozýva na konferenciu ,,Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 3. 10. 2019 v Univerzitnej knižnici TUKE vo Veľkej konferenčnej sále.

Na konferencii sa bude diskutovať aj o tom, aké skúsenosti máme s posudzovaním vplyvov zmeny klímy na regionálnej a miestnej úrovni, aký typ vedeckej a politickej podpory je potrebný na zabezpečenie toho, aby regióny/mestá mali prístup k aktuálnym vedeckým informáciám o rizikách a dopadoch na miestnej úrovni alebo aké sú dostupné formy financovania prípravy a implementácie regionálnych a miestnych projektov, orientovaných na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť.

 

PROGRAM KONFERENCIE