SE Predaj ponúka už plyn aj elektrinu

Komerčný obsah

„Vstup na trh s plynom je strategickým rozhodnutím spoločnosti, ktoré reflektuje aktuálne trendy na trhu s energiami. SE Predaj chce ponukou elektriny a plynu ešte výraznejšie posilniť svoju pozíciu na trhu a byť pre odberateľov ideálnou voľbou pri výbere dodávateľa energií,” uviedol Stanislav Reguli, výkonný riaditeľ spoločnosti SE Predaj.

SE Predaj nadväzuje na svoje úspešné pôsobenie na trhu s elektrinou. S ročným objemom dodávky elektriny 2700 GWh je SE Predaj štvrtým najväčším dodávateľom elektriny na Slovensku, hneď za tromi tradičnými dodávateľmi. K zákazníkom spoločnosti  patria strategické podniky z rôznych priemyselných odvetví  na Slovensku, ako aj malé a stredné podniky a domácnosti.

Podnikanie na trhu s plynom SE Predaj opiera o dlhoročné skúsenosti skupiny Enel, ktorá dodáva elektrinu a plyn 61 miliónom zákazníkov na celom svete.  Zákazníci tak budú ťažiť z výhod silnej značky pri výhodných cenách.