Slovenské elektrárne a Enel Sole: inovatívne osvetlenie bratislavskej Kunsthalle

PROMOTED CONTENT

Slovenské elektrárne prostredníctvom svojho  programu Energia pre kultúru, jednej z častí koncepcie spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu  podporujú umenie,   pamiatky a kultúru od roku 2008.  V rámci tohto programu osvetlili napríklad Oravský hrad (2009), ktorý je najnavštevovanejšou historickou kultúrnou pamiatkou na Slovensku a vďaka tomuto projektu ho návštevníci môžu obdivovať aj vo večerných hodinách. 

Spoločnosť Enel Sole, ďalšia dcérska spoločnosť skupiny Enel,  využíva najmodernejšie  technológie osvetlenia (konkrétne  biele a farebné LED); svetelné zdroje a diaľkovo ovládané zariadenia; pričom svetelné systémy sú inštalované v harmónii s pamiatkami i  životným prostredím ako celkom. Enel Sole využíva elektrinu racionálne udržateľným spôsobom, optimalizuje jej spotrebu, znižuje produkciu svetelného smogu a zamedzuje disperzii svetla. Enel Sole manažuje služby verejného osvetlenia pre  3 750  obcí v  Taliansku a prevádzkuje viac ako 2 150 000 svetelných bodov celkovo.

Projekt zvýši atraktívnosť fasádyKunsthalle zvýraznením jej charakteristických architektonických prvkov prostredníctvom výberu svetelných zariadení. Budova bude vystupovať a zároveň harmonicky zapadať do svojho okolia, s umeleckým osvetlením, ktoré poskytne nehmotné spojenie medzi Kunsthalle a spoločnosťou. Malé LED projektory budú použité bez zásahu do architektúry mesta a životného prostredia a zároveň zabezpečia minimálnu spotrebu energie. LED bude používať tri typy osvetlenia – difúzne a homogénne osvetlenie názvu budovy na vrchole fasády, dynamické osvetlenie naplno využívajúce rôzne farebné škály pre pásové okná a statické  architektonicko-funkčné (biela) osvetlenie pre stĺpy na prízemí.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne disponuje 5 739 MW inštalovaného výkonu., V roku 2013 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,9 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 69,95%, vodné elektrárne 20,68% a 9,37 % tepelné elektrárne a 0,01% fotovoltické elektrárne. Ku koncu roka 2013 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 4 591 zamestnancov.

Enel Sole je súčasťou  skupiny Enel  a jednou z vedúcich spoločností v Európe s obrovskými skúsenosťami a kompetenciami v sektoroch verejného, umeleckého a dizajnového  osvetlenia pre exteriér,  interiér a kultúrne dedičstvo. Jeho cieľom je podporiť kvalitu svetla po celom svete. Hlavnými zákazníkmi spoločnosti ENEL Sole  je 3 750 obcí,  v ktorých  spoločnosť spravuje viac ako 2 150 000 svetelných bodov. Vďaka projektu priekopníckeho LED pouličného osvetlenia s názvom "Archilede" , od roku 2009 Enel Sole nainštaloval  183 250 svetelných zariadení, čím vytvoril  kumulatívne úspory energie vo výške 110GWh. Enel Sole navrhol viac ako 1200 projektov  umeleckého osvetlenia,  inštalovaných natrvalo alebo dočasne, a to  v Taliansku a  v zahraničí. Prístup svetelného  dizajnu  spoločnosti ENEL Sole sa zameriava na optimalizáciu spotreby energie, pričom vo svojich projektoch znižuje uhlíkovú stopu CO2 a svetelné znečistenie, podporuje inovácie a využívanie technológii najvyššej úrovne.