Slovenské elektrárne a Sberbank podpísali Memorandum o porozumení

Komerčný obsah

Dohodu podpísali generálny riaditeľ Enel OGK-5 Enrico Viale, ktorý pri tejto príležitosti zastúpil Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel a Sergej Gorkov, podpredseda predstavenstva Sberbank Rusko pre medzinárodný obchod.

Dnes podpísaná dohoda stanovuje záväzok  ruskej banky poskytnúť  finančný príspevok Slovenským elektrárňam na realizáciu ich plánu rastu na Slovensku a v strednej Európe.