Slovenské elektrárne dokončili plánovanú odstávku na výmenu paliva 3. bloku AE Bohunice V2

Komerčný obsah

Táto odstávka bola treťou v pláne generálnych opráv atómových elektrární Slovenských elektrární na rok 2014.

V rámci plánovanej hlavnej opravy tretieho bloku Atómových elektrární Bohunice V2 boli realizované štandardné údržbové práce a čiastočná výmena paliva v reaktore 3. bloku.

Odstávky a opravy sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a realizujú sa ako dlhodobo plánovaný proces. Príprava každej odstávky začína 20 mesiacov vopred.

Práce na odstávke boli vykonané pri dodržaní najvyšších bezpečnostných štandardov.