Slovenské elektrárne otvárajú elektrárne

Komerčný obsah

Populárna víkendová akcia prinesie zábavu, poučenie, kreatívne hry, hudobné vystúpenia slovenských i regionálnych hviezd, kulinárske špeciality, tvorivé dielne tradičných remesiel regiónu, ako aj  prehliadky elektrární v sprievode expertov pripravených vysvetliť detaily prevádzky každého zdroja. Od prvého ročníka v roku 2007 navštívilo podujatia Otvorené elektrárne takmer  81 540 ľudí.

Jednotlivé elektrárne budú otvorené pre dospelých aj detských návštevníkov v týchto termínoch:

  • Vojany (31. máj – Areál elektrárne)
  • Mochovce (7. jún – Areál elektrárne)
  • Nováky (14. jún – Štadión Z. Kostoľany, Štadión Nováky, Areál elektrárne)
  • Bohunice (21. jún – Jaslovské Bohunice amfiteáter)
  • Ružín (28. jún – Areál vodnej elektrárne)

Túto sobotu,  31. mája, uvidia návštevníci Elektrární Vojany blokovú dozorňu („velín”), kotolňu, turbogenerátor a ďalšie technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo. Nebude chýbať  mix zábavy a atrakcií – hasičská šou, či lietajúce dravce, maľovanie na tvár, ľudové remeslá a súťaže. Najpopulárnejšou bude tradičná súťaž vo varení gulášu s ochutnávkou!  Medzi vystupujúcimi  budú Agatangel, folklórny súbor Vánok, Krtkovčatá a Reverz park. Program pod taktovkou moderátora Peter Strachan začína o 9,00 hod.

Prvá z dvoch atómových elektrární, ktoré aj v tomto roku otvoria svoje brány návštevníkom sú Elektrárne Mochovce. 7. júna opäť umožnia návštevníkom „zahrať sa“ na operátora na trenažéri – simulátora jadrovej elektrárne. Záujemcov o diskusiu o aktuálnych otázkach budú očakávať zástupcovia Občianskej informačnej komisie. Moderátorka Vera Wisterová bude riadiť súťaže, tombolu a zábavu pred elektrárňou. Ťahákom tohto ročníka bude superstarista Ben Cristovao.

Elektrárne Nováky privítajú prvých návštevníkov 14. júna od 9,30 hod, pričom program na futbalovom štadióne bude prebiehať súbežne s prehliadkou elektrárne, a to až do 15,30 hod. Špecialitou budú dračie lode na nováckom jazere, na ktoré bude zabezpečená kyvadlová doprava každú hodinu a pol v čase od 10.00 do 14.30 h. V spolupráci s Klubom rýchlostnej kanoistiky Nováky budú môcť deti i dospelí absolvovať kajakársky trenažér na futbalovom štadióne v Kostoľanoch.

Deti dostanú aj možnosť vyrobiť si svoj darček v tvorivej dielni u ľudových remeselníkov, vytvoriť si vlastné maľby či zasúťažiť si s historickou skupinou predvádzajúcou Harryho Pottera.  Pódium ožije vystúpením talentov zo Základnej umeleckej školy z Bojníc, finalistov regionálnej speváckej súťaže Krištáľová váza, folklórneho súboru Vtáčnik, Lučiná z obce Koš či Hviezdička z Hriňovej. Vystúpi aj tanečná škola Xoanna a popoludní čaká návštevníkov interaktívna škola ľudového tanca pod taktovkou choreografa z Lúčnice.

Podujatie Otvorená elektráreň  v AE Bohunice V2 bude 21. júna  súčasťou deviateho ročníka festivalu slova, hudby a tanca „V Bohunicách pri kaštieli“. Program osláv, ktoré začínajú v piatok, potrvá až do  neskorých poobedňajších hodín v nedeľu. Program v amfiteátri začína 21.6. o 10,00 hod. a do 17. hodiny prinesie najrôznejšie atrakcie. Návštevníci budú môcť stretnúť so zástupcami miestnej samosprávy a štátnej správy a Občianskej informačnej komisie, ktorá celý rok úzko spolupracuje s elektrárňou. Zlatým  klincom programu bude vystúpenie superstaristky Moniky Bagárovej.

Vodná elektráreň Ružín uzatvorí sériu podujatí Otvorená elektráreň 2014. 28. júna budú návštevníci môcť vidieť technológie a vnútro vodnej elektrárne a popri tom zažiť atrakcie, zábavu a vystúpenia slovenských i regionálnych umelcov, podobne ako v ostatných elektrárňach. Na Ružíne bude dňom sprevádzať obľúbený moderátor Alex Štefuca.

Upozornenie:  Vzhľadom na prísne pravidlá bezpečnosti bude vstup do areálu Atómových elektrární umožnený len registrovaným návštevníkom.  Prosíme, aby osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu, u detí od 5 do 15 rokov číslo preukazu poistenca verejného zdravotného poistenia a adresa bydliska elektronicky  zaslali záujemcovia o návštevu  do  3. 6. na adresu infocentrum@enel.com, v prípade AE Bohunice V2 do 16. 6. na adresu: infoebo@enel.com

Pri vstupe do areálu ktorejkoľvek elektrárne sa musí každý návštevník preukázať platným uvedeným dokladom totožnosti.

Poznámka pre zástupcov médií:

Na vytváranie audiovizuálnych a fotografických materiálov v závodoch elektrární je potrebné zvláštne povolenie. V prípade záujmu pošlite popri vyššie uvedených údajoch aj  výrobné číslo kamery alebo fotoaparátu na uvedené adresy, prípadne na jana.burdova@enel.com.

Podujatie plne financujú Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel.