Slovenské elektrárne oznámili najlepšie prevádzkové výsledky svojich jadrových elektrární v roku 2013

Komerčný obsah

JE Mochovce a V2 Jaslovské Bohunice vykázali za rok 2013 rekordnú úroveň výroby elektriny,  vyrobiac celkovo 15 720 GWh.

Celkový objem elektriny vyrobenej spoločnosťou Slovenské elektrárne v roku 2013 predstavoval 22 843 GWh, z toho 90% bez emisií skleníkových plynov CO2.

Špičková úroveň bezpečnosti v slovenských jadrových elektrárňach

Jadrové elektrárne Slovenských elektrární vykázali špičkové výkony v oblasti bezpečnosti a prevádzky na medzinárodnej úrovni, ako potvrdilo Integrované hodnotenie ukazovateľov výkonnosti v oblasti prevádzky, bezpečnosti a spoľahlivosti Inštitútu jadrových prevádzkovateľov (INPO), ktoré hodnotí obdobie ostatných 3 rokov (k dňu 30.9.2013).

Podľa indexu INPO sú tretí a štvrtý blok JE Bohunice a prvý a druhý blok JE Mochovce v prvej päťke z celkového počtu 52 v súčasnosti vo svete prevádzkovaných reaktorov typu VVER 440 a 1000.

Rekordne vysoká produkcia elektriny JE V2 Bohunice a Mochovce  

V roku 2013 dosiahla jadrová elektráreň V-2 Jaslovské Bohunice prvýkrát v histórii celkovú ročnú výrobu 8 079 GWh, čím prvýkrát prekročila hranicu 8 000 GWh od odstavenia elektrárne Bohunice V1 v roku 2008.

Prvý a druhý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol tiež historický výsledok: s 7 640 GWh vyrobenými v roku 2013 dosiahli tieto dva bloky najvyššiu úroveň ročnej produkcie elektriny od ich spustenia do prevádzky.  Celkovo predstavovala výroba elektriny v jadrových elektrárňach SE, a.s., v roku 2013 nové maximum 15 720 GWh, čo je hodnota dosiahnutá pri dodržiavaní najvyšších bezpečnostných štandardov.

Čistá výroba jadrových elektrární spoločnosti Slovenské elektrárne (po odpočítaní vlastnej spotreby) predstavovala v roku 2013 hodnotu 14 624 GWh.

Špičkový výkon slovenských jadrových elektrární bol potvrdený aj magazínom „Nuclear Engineering International“ (www.neimagazine.com). V svojom hodnotení 12-mesačnej výkonnosti medzinárodných jadrových elektrární zverejnenom v júni 2013 označil magazín tlakovodné reaktory prevádzkované Slovenskými elektrárňami za najlepšie vo svojej triede podľa tzv. záťažového faktora, ktorý dosiahol v roku 2013 hodnotu 92,3 %.