Slovenské elektrárne oznamujú celoareálové cvičenie v atómových elektrárňach Bohunice

Komerčný obsah

Predmetom celoareálového cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivizácia členov organizácie havarijnej odozvy a havarijnej skupiny, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie. Cvičenie bude realizované v súčinnosti so štátnou správou, samosprávou, zložkami integrovaného záchranného systému a ozbrojenými silami SR.

Počas cvičenia bude  na území elektrárne používaný systém vyrozumenia a varovania s reálnymi akustickými signálmi varovania. „Pozor, radiačné ohrozenie“ bude vyhlásený  dvojminútovým kolísavým tónom sirén. Ukončenie cvičenia a „Ohrozenia“ oznámi dvojminútový stály tón sirén.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady v okolí elektrárne a určené orgány a organizácie.