Slovenské elektrárne podpisujú zmluvu o pôžičke vo výške 870 mil. eur so Sberbank

Komerčný obsah

Bratislava – Moskva, 10. júna 2014 – Dnes v Moskve uzatvorili Slovenské elektrárne, spoločnosť  skupiny Enel, a Sberbank CIB, korporátna a investičná spoločnosť skupiny Sberbank, v spolupráci so spoločnosťou Sberbank International, Sberbank Slovensko, a.s. a Sberbank CZ, a.s. zmluvu, ktorá umožňuje Slovenským elektrárňam využívať úverový nástroj v duálnej mene vo výške 870 mil. euro na obdobie 7,5 roka.

Zmluvu podpísali Luca D´Agnese, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské elektrárne a Herman Gref, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Sberbank Rusko, Vladimír Šolc, výkonný riaditeľ Sberbank CZ a Rastislav Murgaš, výkonný riaditeľ Sberbank Slovensko, a.s.

V komentári k tomuto obchodu, Luca D´Agnese, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské elektrárne, povedal: „Úspešné dokončenie tejto zmluvy predstavuje dôležitý míľnik v posilnení finančnej stability spoločnosti a podporu našich rastových plánov v regióne Centrel (strednej  Európy).“

Zmluva, ktorá bola dnes podpísaná, je nasledujúcim krokom po podpísaní Memoranda o porozumení uzatvorenom medzi spoločnosťami v Petrohrade počas konania Medzinárodného Business Fóra dňa 22. mája 2014.

Úverová linka dopĺňa širší finančný plán Slovenských elektrární, a.s., ktorý zahŕňa hlavné finančné inštitúcie z Ameriky, Japonska a Európy.