Spoločnosť Enel je deviaty rok po sebe v indexe udržateľnosti Dow Jones

Komerčný obsah

  • Výkonný raditeľ Fulvio Conti: „Udržanie našej pozície vo svetovom Indexe udržateľnosti Dow Jones potvrdzuje náš trvalý záujem vytvárať strednodobé aj dlhodobé hodnoty pre všetkých našich akcionárov.”
  • Podľa údajov z najnovšej správy vlastnia 13,9 percent akcií spoločnosti Enel, ktoré sú v rukách inštitucionálnych investorov, etické fondy, čo predstavuje 6,8 percenta voľne obchodovateľného kapitálu spoločnosti.
  • V indexe je zaradená aj španielska spoločnosť Endesa

Výkonný a generálny riaditeľ skupiny spoločnosti Enel, Fulvio Conti, povedal: „Pokračujeme v neustálom zlepšovaní našej úrovne celkovej udržateľnosti v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, a to aj napriek neistote, vyplývajúcej zo súčasného svetového hospodárskeho útlmu. Fakt, že sa spoločnosť Enel udržala vo všetkých hlavných indexoch udržateľnosti, potvrdzuje trvalý záujem skupiny Enel vytvárať strednodobé a dlhodobé hodnoty v záujme všetkých našich akcionárov.”

Spoločnosť Enel, ktorá podniká v 40 krajinách na štyroch kontinentoch, vylepšila svoje umiestnenie v konečnej pozícii vo všetkých troch oblastiach indexu udržateľnosti Dow Jones (finančný, environmentálny a sociálny). Celkové skóre skupiny Enel vo všetkých troch oblastiach stúplo z vlaňajších 79 na 83. Najmä vo finančnej a sociálnej oblasti dosiahla skupina Enel jednu z najvyšších známok v porovnaní s priemerom v sektore verejných služieb. Oproti minulému roku si skupina výrazne polepšila aj v environmentálnej oblasti. Priemerné skóre príslušného sektora v oblasti financií je 65, zatiaľ čo skupina Enel dosiahla 90, priemer v sociálnej oblasti je 63, spoločsnoť Enel dosiahola 85, a priemer v environmentálnej oblasti je 54, pričom spoločnosť Enel má 73.

DJSJ sa vyhodnocuje od roku 1999 a je popredným svetovým indexom sledujúcim činnosť spoločností, ktoré sú ťahúňmi udržateľnosti na celom svete. V súčasnosti Dow Jones Sustainability Index spravuje približne 6 miliárd dolárov v aktívach, skladajúcich sa z rôznych finančných produktov. DJSI disponuje približne 55 licenciami a je prepojený na finančné produkty v 15 krajinách. Uvedené je jasným dôkazom faktu, že investori čoraz viac využívajú tento index na to, aby zakomponovali stratégie udržateľnosti do svojich portfólií.

Podľa informácií z najnovšej správy vlastnia okolo 13,9 percent podielov spoločnosti Enel, ktoré sú v rukách inštitucionálnych investorov, SRI fondy (Social responsible investing – etické fondy), čo predstavuje až 6,8 percent voľne obchodovateľného kapitálu spoločnosti.