SPOLOČNOSŤ ENEL ZARADENÁ DO NOVEJ SÉRIE INDEXOV UDRŽATEĽNOSTI

Komerčný obsah

Rím, 19. november 2014 – Skupina Enel bola zaradená do prestížneho indexu spoločnosti CDP Taliansko Climate Disclosure Leadership Index 2014, uverejňovaného v správe CDP Taliansko o klíme 100 za rok 2014. Spoločnosť Enel bola v indexe vyhodnotená ako líder v oblasti kvality, komplexnosti a transparentnosti údajov o zmene klímy, ktoré sprístupňuje trhu prostredníctvom CDP, medzinárodnej mimovládnej organizácie podporujúcej trvalo udržateľnú ekonomiku. V indexe Enel získala hodnotenie 98/100. 

Okrem toho bola spoločnosť po prvýkrát v histórii zaradená aj do indexu STOXX Global ESG Leaders, hodnotenia, ktoré sa zameriava na výkonnosť spoločností používajúcich silné environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) postupy. Index založil dodávateľ finančných služieb STOXX Limited, spoločnosť vo vlastníctve nemeckej a švajčiarskej burzy cenných papierov. Enel bola zaradená do indexu s hodnotením 78,8/100 v sociálnej oblasti, 53/100 v environmentálnej oblasti a 93,1/100 v oblasti riadiacich postupov.

Spoločnosť sa opätovne dostala aj do hodnotenia série indexu FTSE4Good, ktoré sa zameriava na výkonnosť spoločností používajúcich silné environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) postupy.

Po polročnom preskúmaní série indexu FTSE4Good v septembri 2014 bola do indexu po prvýkrát zaradená aj spoločnosť Enel Green Power.

„Sme nesmierne hrdí na naše výsledky v indexoch CDP Taliansko, STOXX a FTSE4Good “, vyjadril sa Francesco Starace, generálny riaditeľ skupiny Enel.

Skupina Enel je tiež súčasťou ďalších popredných indexov trvalej udržateľnosti ako sú: Euronext-Vigeo World 120, Euronext-Vigeo Europe 120, Euronext-Vigeo Eurozóna 120 a Newsweek Green Ranking.

Podľa posledných výsledkov z decembra 2013 tvorí inštitucionálny podiel Enelu v portfóliu fondov SRI (sociálne zodpovedných investorov) 15,6% , čo zodpovedá 8% akcií na trhu.