Týždeň bezpečnosti v skupine Enel

PROMOTED CONTENT

Výkonnosť skupiny Enel bola kladne hodnotená aj Dow Jones indexom udržateľnosti ( Dow Jones Sustainability Index), ktorý uznáva Enel a Enedsu ako  „najlepších vo svojej triede“ v oblasti bezpečnosti.

Predseda predstavenstva spoločnosti Enel Paolo Andrea Colombo a generálny riaditeľ Fulvio Conti dnes v Ríme  slávnostne inaugurovali  Medzinárodný týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2013. Iniciatíva Enelu sa už šiestym rokom zameriava na podporu zdravia a bezpečnosti ako  na každodenný záväzok pre všetkých zamestnancov skupiny a jej dodávateľov.

„Bezpečnosť pracovníka, uviedol Paolo Andrea Colombo, predseda predstavenstva Enelu,  nie je len etický a sociálny imperatív, ale má aj nemenej významný ekonomický rozmer, pretože prispieva k zabezpečeniu úspechu  a udržateľnosti podnikov  a v dlhodobom horizonte, k vývoju ekonomík. Zdravie a bezpečnosť na pracovisku by preto mali  byť meradlom  pre podnikateľskú komunitu ako aj krajinu ako celok, byť  sledované nielen prostredníctvom  dodržiavania pravidiel a predpisov, ale aj prostredníctvom informácií, i prevencie a ako v každej rodine, zdravým rozumom v každodennom konaní.“

„Tieto úspechy, doplnil Fulvio Conti, generálny riaditeľ Enelu, sú výsledkom  našej trvalej snahy o šírenie kultúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.  V Eneli sú  zdravie a bezpečnosť na pracovisku   strategickými faktormi pre  integráciu, efektívnosť a zlepšenie výkonnosti spoločnosti. Budeme spokojní len vtedy, ak toto  bude  preložené do podoby nemať vôbec žiadnu nehodu. Našim cieľom je  stať sa  a zostať spoločnosťou s Nulovou nehodovosťou: všetci kolegovia a dodávatelia musia vedieť, že sa naplno venujeme zdraviu každého“.

Na dnešnom otvorení sa zúčastnili Giorgio Squinzi , predseda Confindustria, Talianskej priemyselnej asociácie a Paolo Pennesi , generálny tajomník talianskeho ministerstva práce.