Vybrané mestá a obce na Slovensku budú ekologickejšie

Komerčný obsah

Celkovo 34 registrovaných projektov posudzovala rámci druhého kola programu nezávislá hodnotiaca komisia expertov a predstaviteľov Slovenských elektrární, ktorí vybrali 11 z nich. Priorita bola kladená na inovatívne projekty a projekty s pridanou hodnotou, ktoré zapájajú aj miestnych ľudí.

Jeden z projektov bude realizovaný v Trebišove, kde vznikne prvá verejná nabíjacia stanica pre elektromobily pre verejnosť. V Michalovciach vzniknú nové cyklotrasy na zlepšenie dopravnej situácie na frekventovaných uliciach mesta. V Hronskom Beňadiku sa nevyužívané priestory blízko Benediktínskeho kláštora zmenia na zelenú oázu a miesto oddychu pre miestnych a návštevníkov.

Ďalším podporeným projektom je revitalizácia Parku Štefana Moyzesa v Novákoch, pri rieke Nitra. Revitalizovaný park, v ktorom budú vysadené nové stromy,  bude slúžiť ako centrum pre rôzne podujatia, ale aj ukážky stromolezectva.

Finančný grant bol udelený aj projektu na kompostovanie bioodpadu, ktorý budú môcť využívať ľudia vo Veľkých Kostoľanoch. Od budúceho roka v obci plánujú z lacných latiek z miestnej píly vyrobiť drevené kompostéry, ktoré budú súčasťou rodinných domov a základnej školy. Na ich zhotovení sa budú podieľať dobrovoľníci. „Čoraz viac ľudí sa dnes snaží dopestovať si svoju vlastnú zeleninu a ovocie, čím rastie význam bioodpadu v kontajneroch. Máme dve možnosti – buď zvýšime poplatky, alebo s tým niečo spravíme,“ vysvetľuje projektový manažér obce Peter Bibza.

Ďalšou podporenou iniciatívou je projekt obce Madunice, kde v centre pribudnú nové stromy vysadené dobrovoľníkmi.

Robert Janota, člen  hodnotiacej komisie a starosta obce Hostětín, ktorá je považovaná za ukážkovú eko-obec v Česku vysvetlil: „Je dôležité myslieť na to, aby aj obyvatelia miest a obcí vnímali prínos ekologických projektov. Len vtedy ich prijmú za svoje.“