Vyšetrovanie prípadu MOL-INA bolo zastavené

Komerčný obsah

V júni 2011 bola Generálna Prokuratúra Maďarska, na základe medzinárodného dožiadania, požiadaná Generálnou prokuratúrou Chorvátska  o poskytnutie právnej pomoci vo veci výsluchu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti MOL Zsolta Hernádiho z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu.

Podľa zverejnených informácií údajne generálny riaditeľ skupiny MOL v roku 2009 poskytol chorvátskemu predsedovi vlády Ivovi Sanaderovi úplatok vo výške 10 miliónov eur s cieľom získať rozhodujúci vplyv pre spoločnosť MOL vo vedení spoločnosti INA. Transakcia sa údajne mala zrealizovať na základe zmlúv o poskytnutí konzultačných služieb uzavretých so spoločnosťou registrovanou vo Švajčiarsku cez dve spoločnosti registrované na Cypre.

Generálna Prokuratúra Maďarska po šesťmesačnom vyšetrovaní prípad uzavrela, nakoľko podľa záverov jej šetrení nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty žiadneho trestného činu.  Na základe výsledkov jej vyšetrovania a dostupných dôkazov dospela k záveru, že zo strany generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti MOL nedošlo k spáchaniu trestného činu. Počas vyšetrovania prípadu prokuratúra zistila, že spoločnosti registrované na Cypre, ktoré boli údajne zapojené do korupcie, vôbec  nie sú, či už priamo alebo nepriamo,  napojené na spoločnosť MOL. Ďalej konštatovala, že zmluvy podpísané s uvedenými spoločnosťami nemajú nič spoločné so spoločnosťou MOL, jej manažmentom alebo jej zástupcami.

Spoločnosť MOL od samého začiatku dôrazne odmietala všetky obvinenia, ktoré vnímala ako snahu o poškodenie jej dobrého mena a veľmi pozitívne hodnotí uzavretie  vyšetrovania.