Výsledky skupiny Enel za prvý kvartál 2014

Komerčný obsah

Fulvio Conti, generálny riaditeľ spoločnosti Enel, komentoval: "Pozitívne konsolidované výsledky dosiahnuté v prvom štvrťroku tohto roka potvrdzujú platnosť Skupinovej stratégie geografickej a technologickej diverzifikácie, ako aj manažérskych aktivít prijatých väčšinou na posilnenie efektivity a  zníženie nákladov. Pokračujeme v našej stratégii zjednodušovania firemnej štruktúry Skupiny prostredníctvom menšinových odkupov v rade dcérskych spoločností v Latinskej Amerike.“

Stručne:

  • Výnosy: 18 182 miliónov eur (20 445 miliónov eur v 1štvrťroku 2013, -11.1%)
  • EBITDA: 4 036 miliónov eur (4 014 miliónov eur v 1 štvrťroku 2013, 0,5%)
  • EBIT: 2 608 miliónov eur (2 519 miliónov eur v 1 štvrťroku 2013, +3,5%)
  • Čistý zisk Skupiny: 895 miliónov eur (852 miliónov eur v 1 štvrťroku 2013, 5%)
  • Čistý bežný príjem Skupiny: 782 milónov eur (852 miliónov eur v 1 štvrťroku 2013, – 8,2%)
  • Čistý finančný dlh: 41 539 miliónov eur (39 706 miliónov eur k 31. decembru 2013,  4,6%)

Výhľad:

Postupné zotavenie vyspelých európskych trhov z krízy, ktoré sa očakávalo v tomto roku, sa zatiaľ neodrazilo v dopyte po energii v prvom štvrťroku 2014. Naopak u rozvíjajúcich sa ekonomík pokračuje rýchly rast dopytu a to aj napriek zhoršeniu ekonomických podmienok.